Rapport från bastumöte

Den 20 juni höll Bastugruppen en informationsträff och frågestund för hushållen i Domsten och Gråläge rörande erbjudandet att vara med i DIKs sektion ”Bad och Bastu vid Norra bryggan”.
Här kommer deras rapport:
”Intresset från hushållens sida har den första veckan varit stort och det totala inkomna beloppet av satsade pengar uppgår till 145 000:-. Driften av bastun kommer att täckas genom en årsavgift på i snitt 400:- från medlemmarna. Den årliga kostnaden för driften beräknas till ca 30 000:- vilket inkluderar försäkring och städning.
Ambitionen att utveckla området vid Norra bryggan med en permanent badtrappa, grillmöjlighet, ökad tillgång till DIKs ”luda” och bevara, men förbättra miljön i området diskuterades också.
Det framkom kritik mot att bastun i verkligheten blir högre än vad som framkommit i de animerade bilder som tidigare presenterats. I nuläget är bygghöjden ca 0,5 m lägre än den högsta boden och arbetsgruppen tog fasta på denna kritik och skall undersöka möjligheter att sänka höjden ytterligare.”

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter
%d bloggare gillar detta: