Stiftelsen Havsbris

Stiftelsen Havsbris

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Havsbris_liten-logga.png

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att äga och förvalta Havsbris. Stiftelsebildare är Domstens Byförening, Domstens Båtklubb och Domstens Idrottsklubb, som var och en väljer en ordinarie och en suppleant till stiftelsens styrelse. En revisor väljs från varje förening.

STYRELSE

Magnus Eriksson (DBF) Ledamot0733 40 04 64
Ludmila Ohlsson (DBF)0730 43 57 89
Peter Ekman (DIK)0732 55 14 34
Erik Gustafsson (DIK) Ordförande/Ledamot0705 67 20 13
Martin Jansson (DBK) Ledamot0733 16 20 04
Mattias Elofsson (DBK)0708 45 34 54

Revisorer: Claes Ekman (DBF), Ann-Mari Svedin (DIK) , Gustaf Johnson (DBK)

Kassör: Ludmila Ohlsson0730 435 789
Stugvärd: Elisabeth Malm Butke0703 36 26 60
Bokningar/stugvärd: Anita Linde0725 44 22 67
Webmaster: Karin Ohlsson0725 44 84 48
Bokningssystem: Ludmila Ohlsson0730 43 57 89

Verksamhetsberättelser: 2023 2022 2021 2020   2019   2018   2017
Ekonomi: 2023 2022 2021 2020 2019 2018  2017  2016  2015  2014  2013
Revisionsberättelser: 2024 2022 2021 2020 2019 2018  2017  2016  2015  2014  2013
Stiftelseurkund och stadgar: Stiftelseurkund Stadgar
Havsbris förbättringar 2019-09-04

Protokoll 2024: 01-18 03-14 tillägg till KM 04-16 05-23
Protokoll 2023: 02-01 03-22. 05-24 09-13 11-09 12-01
Protokoll 2022: 11-23 09-28 09-19 09-08 06-21 05-11 03-16 01-19
Protokoll 2021: 01-27 03-17 05-19 09-08 10-27
Protokoll 2020: 12-09   10-29  09-03    06-17    05-13    04-02  02-26 
Protokoll 2019:   11-29    11-13    09-04   04-02   02-27
Protokoll 2018:   11-28    09-12   05-24   02-15
Protokoll 2017:   09-14    02-17
Protokoll 2016:   09-07   03-02
Protokoll 2015:   09-09   02-25
Protokoll 2014:   09-24   02-26