Bybastun

Bybastun

Den nybyggda bastun vid Norra bryggan i Domsten är nu färdig att tas i bruk. En sektionsstyrelse inom Domstens Idrottsklubb för bastun kommer att bildas med ordförande, sekreterare, kassör och ett antal ledamöter som ska ansvara för drift och underhåll.
I väntan på denna styrelse kommer bastun emellertid bara att hållas öppen för de hushåll som satsat pengar och för sponsorerna. Längre fram blir den tillgänglig för alla intresserade.
Bokningen är nu öppen för fria bastubad under juni – september (stängt måndagar och tisdagar) för alla som på olika sätt satsat pengar i bastuprojektet.
Max antal i bastun är 8 personer.

BOKNING AV BASTUN
Installera appen Bokamera för snabbare bokningar och avbokningar och sök efter ”Domstens Idrottsklubb” eller boka på hemsidan.

TypDagarTidBoka
DambastuTorsdagar
Lördagar
14:00-20:00
12:00-18:00
Länk
HerrbastuOnsdagar
Fredagar
14:00-20:00
10:00-18:00
Länk
FamiljebastuSöndag12:00-18:00Länk

Kontakt: Erik Gustafsson, erik_gustafsson@telia.com eller telefon 0705 67 20 13