Domstens Byförening

Domstens Byförening

Domstens Byförening (DBF) etablerades 1939. Föreningens ändamål är att tillvarata och främja invånarnas intressen i Domsten och Gråläge och i övrigt bidra till att öka trevnaden inom byarna.

Du har väl inte missat att bli medlem? Årsavgiften är 250 kronor per hushåll och sätts in på bankgiro 5670-7839 eller med Swish till 123 305 2123.

Styrelse

OrdförandeMagnus Eriksson 0733 40 04 64
Vice ordförandeHenrik Stendahl0765 38 23 60
KassörLudmila Ohlsson0730 43 57 89
SekreterareClaes Witting 0725 31 21 21
LedamotJudith Melin0708 95 34 41
Ledamot Pär Lundqvist 0733 60 99 74
Ledamot Nina Svenningsson0709 19 60 01
SuppleantPer Ewers0727 27 01 08
SuppleantClaes Ekman0708 19 22 66

Revisorer: Ann-Mari Svedin, Paul Andersson, Per Mauritzon, (suppleant)
Valberedning: Petra Arnekull,  Håkan Wernersson (sammankallande), Martin Lindstedt (suppleant)
Bytidningen Vi på Domsten&Gråläge: Pär Lundqvist, Annelie Sandström, Karin Ohlsson, Birgitta Witting, Ole Jais-Nielsen, Kerstin Johansson
Webmaster www.domsten.nu: Karin Ohlsson
IT Gruppen: Mats Ahlklo, Ludmila Ohlsson
Domstensträffar:  Ludmila Ohlsson
Annonser: Ludmila Ohlsson
Medlemregister: Karin Ohlsson
Havsbris styrelse: Magnus Eriksson (ordinarie), Ludmila Ohlsson (suppleant)
Revisor i Havsbris: Claes Ekman
Flaggning: schema
Coyards admin: Ludmila Ohlsson
Blomsterurnor på Bygatan: Blommor från Kulla Gunnarstorp Gårdsbutik

Styrelseprotokoll 2022: 10-26 08-31 05-30 05-04 09-02 12-01
Årsmötesprotokoll 2022 2021  2020
Verksamhetsberättelser 2021 2020 2019  2018  2017  2016
Ekonomi 2021 2020 2019  2018  2017  2016  2015  2014   2013

Stadgar