Byföreningen

Byföreningen (DBF) har till uppgift att tillvarata och främja Domstens och Gråläges intressen samt att i övrigt söka höja trevnaden i byarna. År 2000 ändrades nämligen stadgarna så att även Gråläges invånare kan bli medlemmar. Föreningen är helt opolitisk.
Du har väl inte missat att bli medlem? Årsavgiften är 250 kronor per hushåll och sätts in på bankgiro 5670-7839.

Styrelse
Ordförande       Björn H:son Linde           0725 26 14 15
V-Ordförande   Patrik Berntsson             0725 42 75 85
Sekreterare        Paul Andersson               0701 70 65 08
Kassör                Elisabeth Malm-Butke   042 924 16
Ledamot            Magnus Eriksson             042 944 44
Ledamot            Ludmila Ohlsson             0730 43 57 89
Ledamot            Lars Rosenqvist               0736 61 20 23
Ledamot            Torsten Bynke                  0702 16 27 44
Ledamot

Stadgar

Årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokoll DBF 2017-01-31          
Årsmötesprotokoll DBF 2016-02-03         
Årsmötesprotokoll DBF 2015-02-04
Årsmötesprotokoll DBF 2014-02-05
Årsmötesprotokoll DBF 2013-02-06
Årsmötesprotokoll DBF 2012-05-09
Extra föreningsmöte DBF 2011-11-15
Årsmötesprotokoll DBF 2011-05-17
Årsmötesprotokoll DBF 2010-05-19

Ekonomi
Ekonomi 2016  Ekonomi 2015  Ekonomi 2014  Ekonomi 2013

Styrelseprotokoll
2017
Styrelsemöte DBF 2017-09-05
Styrelsemöte DBF 2017-05-22
Styrelsemöte DBF 2017-04-18
Styrelsemöte DBF 2017-03-01
Styrelsemöte DBF 2017-01-09

2016
Styrelsemöte DBF 2016-09-20
Styrelsemöte DBF 2016-05-18
Styrelsemöte DFF 2016-03-01
Styrelsemöte DBF 2016-01-07

2015
Styrelsemöte DBF 2015-09-17
Styrelsemöte DBF 2015-05-26
Styrelsemöte DBF 2015-04-08
Styrelsemöte DBF 2015-03-04
Styrelsemöte DBF 2015-01-08

2014
Styrelsemöte DBF 2014-11-12
Styrelsemöte DBF 2014-10-21
Styrelsemöte DBF 2014-09-02
Styrelsemöte DBF 2014-05-27
Styrelsemöte DBF 2014-05-13
Styrelsemöte DBF 2014-03-20
Styrelsemöte DBF 2014-01-14

2013
Styrelsemöte DBF 2013-11-14
Styrelsemöte DBF 2013-09-04
Styrelsemöte DBF 2013-03-14
Styrelsemöte DBF 2013-01-15

Dokument
Arbetsschema midsommar