Domstens Byförening

Domstens Byförening

Domstens Byförening (DBF) etablerades 1939. Föreningens ändamål är att tillvarata och främja invånarnas intressen i Domsten och Gråläge och i övrigt bidra till att öka trevnaden inom byarna.
Du har väl inte missat att bli medlem? Årsavgiften är 250 kronor per hushåll och sätts in på bankgiro 5670-7839 eller med Swish till 123 305 2123.

Styrelse

OrdförandeMagnus Eriksson 0733 40 04 64
Vice ordförandeHenrik Stendahl0765 38 23 60
SekreterareLudmila Ohlsson0730 43 57 89
KassörAnna Hasselqvist0735 17 99 86
Ledamot Vakant
Ledamot Pär Lundqvist 0733 60 99 74
Ledamot Nina Svenningsson0709 19 60 01
SuppleantVakant 
SuppleantClaes Ekman0708 19 22 66

Revisorer: Ann-Mari Svedin, Paul Andersson, Elisabeth Malm Butke (suppleant)
Valberedning: Petra Arnekull,  Håkan Wernersson (sammankallande), vakant
Bytidningen Vi på Domsten&Gråläge: Pär Lundqvist, Annelie Sandström, Karin Ohlsson, Birgitta Witting, Ludmila Ohlsson
Webmaster www.domsten.nu: Karin Ohlsson
IT Gruppen: Mats Ahlklo, Ludmila Ohlsson
Domstensträffar: Anna Hasselqvist, Ludmila Ohlsson
Annonser: Vakant
Medlemregister: Anna Hasselqvist
Havsbris styrelse: Magnus Eriksson (ordinarie), Ludmila Ohlsson (suppleant)
Revisor i Havsbris: Anna Hasselqvist
Flaggning: Magnus Eriksson
Coyards admin: Ludmila Ohlsson
Blomsterurnor på Bygatan: Vakant

Styrelseprotokoll 2021: 12-01 10-06 08-25 06-09 04-14 02-22 02-03 01-20
Årsmötesprotokoll 2021  2020
Verksamhetsberättelser 2021 2020 2019  2018  2017  2016
Ekonomi 2021 2020 2019  2018  2017  2016  2015  2014   2013

Stadgar