Byföreningen

Byföreningen (DBF) har till uppgift att tillvarata och främja Domstens och Gråläges intressen samt att i övrigt söka höja trevnaden i byarna. År 2000 ändrades nämligen stadgarna så att även Gråläges invånare kan bli medlemmar. Föreningen är helt opolitisk.

Du har väl inte missat att bli medlem? Årsavgiften är 250 kronor per hushåll och sätts in på bankgiro 5670-7839 eller med Swish till 123 305 2123
.

Styrelse
Ordförande       Torsten Bynke                   0702 16 27 44
V-Ordförande   Magnus Eriksson             042 944 44
Sekreterare       Paul Andersson                0701 70 65 08
Kassör                Anna Hasselqvist             0735 17 99 86
Ledamot            Vakant
Ledamot            Ludmila Ohlsson              0730 43 57 89
Ledamot            Lars Rosenqvist                0736 61 20 23
Suppleant          Pär Lundqvist                   0733 60 99 74
Suppleant          Johan Ohlander               0722 21 10 65

Valberedning
Gert Lindell (sammankallande), Gustaf Johnson


Bytidningen ”Vi på Domsten och Gråläge”
Redaktion
Pär Lundqvist, Bo Andersson, Annelie Sandström, Karin Ohlsson, Ludmila Ohlsson

Hemsidan www.domsten.nu
Web Master Karin Ohlsson
Teknisk support Ludmila Ohlsson

IT Gruppen
Mats Ahklo, Ludmila Ohlsson

Havsbris Styrelse
Torsten Bynke, Johan Ohlander (representanter från DBF)

Stadgar

Årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokoll DBF 2018-01-31
Årsmötesprotokoll DBF 2017-01-31          
Årsmötesprotokoll DBF 2016-02-03         
Årsmötesprotokoll DBF 2015-02-04
Årsmötesprotokoll DBF 2014-02-05
Årsmötesprotokoll DBF 2013-02-06
Årsmötesprotokoll DBF 2012-05-09
Extra föreningsmöte DBF 2011-11-15
Årsmötesprotokoll DBF 2011-05-17
Årsmötesprotokoll DBF 2010-05-19

Verksamhetsberättelser
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2016

Ekonomi
2017  2016  2015  2014  2013

Styrelseprotokoll
2018
Styrelsemöte DBF 2018-11-01
Styrelsemöte DBF 2018-09-14
Styrelsemöte DBF 2018 0819
Styrelsemöte DBF 2018-06-07
Styrelsemöte DBF 2018-04-16
Styrelsemöte DBF 2018-03-01
Styrelsemöte DBF 2018-02-12
Styrelsemöte DBF 2018-01-09

2017
Styrelsemöte DBF 2017-12-05
Styrelsemöte DBF 2017-11-01
Styrelsemöte DBF 2017-09-05
Styrelsemöte DBF 2017-05-22
Styrelsemöte DBF 2017-04-18
Styrelsemöte DBF 2017-03-01
Styrelsemöte DBF 2017-01-09

2016
Styrelsemöte DBF 2016-09-20
Styrelsemöte DBF 2016-05-18
Styrelsemöte DFF 2016-03-01
Styrelsemöte DBF 2016-01-07

2015
Styrelsemöte DBF 2015-09-17
Styrelsemöte DBF 2015-05-26
Styrelsemöte DBF 2015-04-08
Styrelsemöte DBF 2015-03-04
Styrelsemöte DBF 2015-01-08

2014
Styrelsemöte DBF 2014-11-12
Styrelsemöte DBF 2014-10-21
Styrelsemöte DBF 2014-09-02
Styrelsemöte DBF 2014-05-27
Styrelsemöte DBF 2014-05-13
Styrelsemöte DBF 2014-03-20
Styrelsemöte DBF 2014-01-14

2013
Styrelsemöte DBF 2013-11-14
Styrelsemöte DBF 2013-09-04
Styrelsemöte DBF 2013-03-14
Styrelsemöte DBF 2013-01-15

Dokument
Arbetsschema midsommar
Valborg
Revisionsberättelse