Domstens Byförening

Domstens Byförening

Domstens Byförening (DBF) etablerades 1939. Föreningens ändamål är att tillvarata och främja invånarnas intressen i Domsten och Gråläge och i övrigt bidra till att öka trevnaden inom byarna.
För att bli medlem måste Du bo eller äga en fastighet i Domsten eller Grå Läge.

Du har väl inte missat att bli medlem? Årsavgiften är 250 kronor per hushåll och sätts in på bankgiro 5670-7839 eller med Swish till 123 305 2123.

Styrelse

OrdförandeMagnus Eriksson 0733 40 04 64
Vice ordförande (Suppleant)Paula Nilsson042 29 73 54
KassörLudmila Ohlsson0730 43 57 89
Sekreterare Claes Witting 0725 31 21 21
LedamotOle Jais-Nielsen‭0708 13 33 36‬
LedamotJudith Melin0708 95 34 41
Ledamot Pär Lundqvist 0733 60 99 74
Ledamot Krister Persson0705 24 24 21
SuppleantClaes Ekman0708 19 22 66

Revisorer: Ann-Mari Svedin, Nina Svenningsson, Per Mauritzon, (suppleant)
Valberedning: Petra Arnekull,  Håkan Wernersson (sammankallande), Ida Granath (suppleant)
Bytidningen Vi på Domsten&Gråläge: Pär Lundqvist, Annelie Sandström, Karin Ohlsson, Birgitta Witting, Ole Jais-Nielsen
Webmaster www.domsten.nu: Karin Ohlsson
IT Gruppen: Mats Ahlklo, Ludmila Ohlsson
Domstensträffar:  Krister Persson, Kerstin Wallmur, Ludmila Ohlsson
Bokafton: Torsten Bynke
Annonser i ”vi på Domsten och Gråläge”: Ole Jais-Nielsen
Badbrygga: Magnus Eriksson
Medlemsregister: Karin Ohlsson
Havsbris styrelse: Magnus Eriksson (ordinarie), Ludmila Ohlsson (suppleant)
Revisor i Havsbris: Claes Ekman
Flaggning: beställa flaggning och schema
Coyards admin: Ludmila Ohlsson
Blomsterurnor på Bygatan: Blommor från Kulla Gunnarstorp Gårdsbutik
Skötsel av urnor: Ole Jais-Nielsen, Ludmila Ohlsson, Ida Granath

Styrelse Protokoll 2024: 01-24 (årsmöte) 02-28 05-15
Styrelseprotokoll 2023: 01-23(årsmöte) 01-23(KP) 03-08 05-22 09-20 11-22
Styrelseprotokoll 2022: 12-07 10-26 08-31 05-30 05-04 09-02 12-01
Årsmötesprotokoll: 2024 2023 2022 2021  2020
Verksamhetsberättelser: 2023 2022 2021 2020 2019  2018  2017  2016
Ekonomi: 2023 2022 2021 2020 2019  2018  2017  2016  2015  2014   2013

Stadgar