Idrott

I Domsten finns Domstens Idrottsklubb (DIK) som har som grundidé att organisera aktiviteter för motion och hälsa samt främja olika former för god samvaro bland medlemmarna. Barn och ungdom ska ägnas största intresse, men även föräldrar och övriga vuxna i Domsten och Gråläge skall aktiveras. DIK strävar efter ett gott samarbete med övriga föreningar i Domsten för att på bästa sätt ta tillvara olika intressen och önskemål.