Valborg

Filmad av Göran Artman 2024

Valborg

Som traditionen bjuder hålls Valborgsfirande med brasa och skönsång på stranden i Domsten norr om hamnen på Valborgsmässoafton den 30 april. Bålet tänds kl 20.00. PUB öppnas 20:30 i Havsbris.

Sjung in våren tillsammans med
Domstenskören

Vintern rasat ut
Vintern rasat ut bland våra fjällar, drivans blommor smälta ned och dö.
Himlen ler i vårens ljusa kvällar, solen kysser liv i skog och sjö.
Snart är sommarn här i purpur vågor, guldbelagda, azur skiftande,
ligga ängarne i dagens lågor, och i lunden dansa källorne.
Ja, jag kommer! Hälsen, glada vindar, ut till landet, ut till fåglarne,
att jag älskar dem, till björk och lindar, sjö och berg, jag vill dem återse.
Se dem än som i min barndoms stunder följa bäckens dans till klarnad sjö,
trastens sång i furuskogens lunder, vattenfågelns lek kring fjärd och ö.

Glad såsom fågeln
Glad såsom fågeln i morgonstunden hälsar jag våren i friska naturn,
lärkan mig svarar och trasten i lunden, ärlan på åkern och orren i furn.
Se hur de silvrade bäckarna små, hoppa och slå, hoppa och slå,
vänliga armar kring tuvor och stenar. Se, hur det spritter i buskar och grenar
av liv och av dans, av liv och av dans – i den härliga vårsolens glans!
Uti vårsolens glans!

Studentsången

Sjung om students lyckliga dag! Låt om oss fröjdas i ungdomens vår!
Än klappar hjärtat med friska slag, och den ljusnande framtid är vår.
Inga stormar än i våra sinnen bo, hoppet är vår vän, vi dess löften tro,
när vi knyta förbund i den lund, där de härliga lagrarna gro,
där de härliga lagrarna gro.
Inga stormar än i våra sinnen bo, hoppet är vår vän, vi dess löften tro,
när vi knyta förbund i den lund, där de härliga lagrarna gro,
där de härliga lagrarna gro. Hurra!

Hör hur västanvinden susar
Hör hur västanvinden susar, se hur härligt vårsol ler!
Hör hur bäcken ystert brusar, inga bojor hålla mer!
Ser du sippor små, hör du lärkor slå sina drillar högt mot himlen blå?
Ack, hur tiden går, nu är åter vår! Välkommen härliga vår!

Uti vår hage
Uti vår hage där växa blåbär. Kom hjärtans fröjd!
Vill du mig något, så träffas vi där.
Kom liljor och akvileja, kom rosor och salivia.
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtans fröjd!
Uti vår hage finns blommor och bär. Kom hjärtans fröjd!
Men utav alla du kärast mig är.
Kom liljor och akvileja, kom rosor och salivia.
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtans fröjd!

Nu grönskar det
Nu grönskar det i dalens famn, nu doftar äng och lid.
Kom med, kom med på vandringsfärd i vårens glada tid!
Var dag är som en gyllne skål, till bräden fylld med vin.
Så drick, min vän, drick sol och doft. Ty dagen den är din!
Långt bort från stadens gråa hus, vi glatt vår kosa styr.
Och följer vägens vita band mot ljusa äventyr.
Med öppna ögon låt oss se, på livets rikedom.
Som gror och sjuder överallt, där våren går i blom!

Sköna maj
Sköna maj, välkommen till vår bygd igen!
Sköna maj, välkommen våra lekars vän!
Känslans gudaflamma, väcktes vid din ljusning.
Jord och skyar stamma, kärlek och förtjusning, sorgen flyr för våren,
glädje ler ur tåren.
Sköna maj, välkommen till vår bygd igen!
Sköna maj, välkommen våra lekars vän!
Känslans gudaflamma, väcktes vid din ljusning.
Hör, med tacksamma tunga, tusen fåglar sjunga, liksom vi, liksom vi:
Välkommen sköna maj! Välkommen sköna maj!

Play