Boule

Boule finns för utlåning i Havsbris till alla medlemmar i Domstens Idrottsklubb. Boulebanan ligger bredvid Havsbris.