Södra Domstens Badförening OLD

Föreningens målsättning är att främja trevnaden i södra Domsten samt att tillvarata och utveckla badmöjligheterna inom området.
Du har väl inte missat att bli medlem?

Årsavgiften är 100 kronor per hushåll och sätts in på postgiro 519269-5

Styrelse
Ordförande Anita Linde 0725442267
Sekreterare Annelie Sandström 0705697151
Kassör Sven Ingvar Nyberg 0707485309
Revisor Jan Hansson 042945 89
Klubbmästare Björn H:son Linde 0725261415
Flaggschema Giltigt till och med 2021-08-31

Årsmötesprotokoll

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006