Södra Domstens Badförening

Föreningens målsättning är att främja trevnaden i södra Domsten samt att tillvarata och utveckla badmöjligheterna inom området.
Du har väl inte missat att bli medlem?

Årsavgiften är 100 kronor per hushåll och sätts in på postgiro 519269-5

Styrelse
Ordförande Anita Linde 0725442267
Sekreterare Annelie Sandström 0705697151
Kassör Sven Ingvar Nyberg 0707485309
Revisor Jan Hansson 042945 89
Klubbmästare Björn H:son Linde 0725261415
Flaggschema Giltigt till och med 2021-08-31

Årsmötesprotokoll SDB 2020
Årsmötesprotokoll SDB 2019
Årsmötesprotokoll SDB 2018

Årsmötesprotokoll SDB 2017

Årsmötesprotokoll SDB 2016
Årsmötesprotokoll SDB 2015
Årsmötesprotokoll SDB 2014
Årsmötesprotokoll SDB 2013
Årsmötesprotokoll SDB 2012
Årsmötesprotokoll SDB 2011
Årsmötesprotokoll SDB 2010
Årsmötesprotokoll SDB 2009
Årsmötesprotokoll SDB 2008
Årsmötesprotokoll SDB 2007
Årsmötesprotokoll SDB 2006