Temperatur 5.7 °C (upplevs som -1.9 °C), vindhastighet 8.9 m/s, vindriktning VNV, vattentemp 3.8 °C, vattenstånd +28.3 cm, Mer väder....

Domsten och Gråläge, grannbyar vid Öresund, samverkar inom Domstens Byförening för att tillvarata bybornas intressen och öka trivseln. Hemsidan är ett forum för lokala nyheter, förenings- och turistinformation och samtidigt ett arkiv för historiska artiklar och bilder. Läs mer om byarna.

Nyheter

 • Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse
  Nu finns alla handlingar till DBFs årsmöte tillgängliga. Gå till inlägget från den 23 januari.
 • Handlingar till DBFs årsmöte
  Delta digitalt i Domstens byförenings årsmöte onsdagen den 26 januari kl 19.00. Gå in på länken http://meet.google.com/rjh-paxg-bnb och logga in 10-15 minuter före om Du är osäker. Ring Henrik Stendahl 0765 38 23 60 eller Ludmila Ohlsson 0730 43 57 89 om Du har problem med inloggningen. Handlingarna… Fortsätt läsa Handlingar till DBFs årsmöte
 • Motioner till DBFs årsmöte
  Motioner kan ställas till Byföreningens årsmöte den 26 januari och ska vara inskickade senast den 19 januari till domstens.byförening@gmail.com.För att delta i årsmötet, som sker digitalt, går Du in på länken http://meet.google.com/rjh-paxg-bnb. Mötet startar kl 19.00. Logga in 10-15 minuter före om Du är osäker och ring Henrik… Fortsätt läsa Motioner till DBFs årsmöte
 • Byföreningens årsmöte
  Domstens byförening håller sitt årsmöte onsdagen den 26 januari kl 19.00. Även detta år sker mötet digitalt. Mer information kommer inom kort.
 • Rätt namn och adress
  Redaktionen för bytidningen ”Vi på Domsten och Gråläge” vill ha hjälp med att kontrollera uppgifterna i namnregistret. Årets tidning är nu inne i ett skede då vi samlar in olika faktauppgifter. Bland annat behöver registret över boende i byarna uppdateras. Gå in i registret här och kontrollera att… Fortsätt läsa Rätt namn och adress

Prenumerera på nyheter