Enkät – utbyggnad Domsten

Vid Byföreningens årsmöte den 30 januari togs beslutet att genomföra en enkät bland byborna om Översiktsplanen 2021 och med speciellt fokus på de områden i Domsten som markerats som möjliga att exploatera.
Länk till ÖP2021. Översiktsplanen ger emellertid bara generella besked om hur en sådan utbyggnad skulle kunna se ut. Lite mer detaljerad information, som kan vara till nytta inför enkäten, gavs vid mötet med personal från Stadsbyggnadsförvaltningen i Laröds bibliotek den 10 februari. Då var det möjligt att ta del av underlag som legat till grund för arbetet med Översiktsplanen. Av dessa framgick bland annat att området kring fotbollsplanen är tänkt att innehålla ett antal tomter i norra delen genom en kort förlängning av Lärkstigen. Längs Gnetarödsvägen är planerna att bygga radhus mitt emot befintliga, vilket i så fall betyder att en av tennisbanorna försvinner. Den andra tennisbanan byggs om och vrids ca 90 grader. På resterande område planeras en park med bollplan och lekplats.
En detaljplan för detta område och området öster om Lärkstigen är under utarbetande och samrådsmöten kommer att hållas med både allmänhet och berörda innan planen går vidare för beslut.
Länk till Enkäten.
Svara senast fredagen den 28 februari.
Om det skulle uppstå problem med att besvara enkäten digitalt, går det bra att istället lämna ett skriftligt svar med synpunkter och adress som läggs i postlådan
“Gröna Gång 17” i Domsten.
Redovisning av enkäten kommer att ske på söndag den 8 mars, då Byföreningen bjuder in till ett möte i Havsbris. Mer information kommer.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Enkät – utbyggnad Domsten

Efter 6 veckor-WiFi tillbaka!

Efter 6 veckor och ca 15 samtalstimmar med Telia kan IT-gruppen nu meddela att WiFi i Havsbris är tillbaka! Dock bara genom en tillfällig lösning! Tyvärr går det ännu inte att koppla in Väderstationen. Trots att både Telia och IT-gruppen vet var problemet sitter verkar det vara helt omöjligt för Telia att snabbt åtgärda felet. Den tillfälliga lösningen har ett nytt nätverksnamn och nytt lösenord.

Nätverksnamn: HB_Temp

Lösenord: Domsten1

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Efter 6 veckor-WiFi tillbaka!

Sophämtningstest

Den 10 februari startade NSR soptömning
när du själv bestämmer. Alla i Domsten
och Gråläge med fyrfackskärl har fått
ett reglage monterat på locken och genom att skjuta det åt sidan går en signal till NSR, som kommer och tömmer inom
1 till 2 arbetsdagar. Systemet testas just nu och hushållen i Domsten och Gråläge ingår
i testet tillsammans med ca 2000 andra.
Här kan Du läsa mer.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Sophämtningstest

Information om ÖP2021

På måndag den 10 februari mellan kl 14 och 19 finns personal från Stadsbyggnadsförvaltningen på plats i Laröds bibliotek för att ta emot synpunkter och svara på frågor kring förslaget till Översiktsplan för Helsingborg 2021.
Länken till ÖP2021 hittar Du här

För kännedom bifogas också protokollet från DBFs årsmöte den 30 januari.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Information om ÖP2021

Flaggning på halv stång

Idag flaggning på halv stång med anledning av
Inga-Lisa Lideflos begravning.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Flaggning på halv stång