Stöd Havsbris!

Havsbris Stiftelse startar idag en insamling för
att fullfölja det påbörjade renoveringsarbetet i Havsbris. Genom pandemin har uthyrningen av Havsbris nästintill upphört och därmed intäkterna. Både Stiftelsen och den ideella projektgruppen vill emellertid avsluta det omfattande renoveringsprojektet, som bland annat skulle innebära att hela taket i stora
salen blir försett med ackustikplattor och fönsterväggarna med ljuddämpande mörkläggningsgardiner. Föreningarna har hittills tillskjutit extra pengar, men de räcker inte för att göra de inköp som kommer att behövas för sista etappen.

Ta del av insamlingsuppropet här.

Bidrag kan skickas
med Swish till Domstens Byförening 123 305 2123
ange “Havsbris insamling” på inbetalningen
eller
till Stiftelsens bankgiro 548-9810
märk inbetalningen med namn och “Havsbris insamling”

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Stöd Havsbris!

Kabelbytet i Sundet

Claes Ekman, boende på norr i Domsten, är liksom säkert många bybor, intresserad av bytet av elkabel till Danmark i Sundet strax norr om Gråläge. Han ställde därför ett antal frågor till Svenska Kraftnät, som ansvarar för projektet.
De återkom snabbt med utförliga svar genom kommunikatören Joel Nylin och som nu kan läsas här på hemsidan:

Hur många kablar lägger ni ner i Öresund en eller fyra?
4 gamla sjökablar tas bort som legat där sedan 1972 och 4 nya ska läggas ner.

Bor i området, har sett grävmaskinen på båten gräva i flera veckor, varför tog  det så lång tid?
Det är väldigt långgrunt och sedimenten består av blockig morän och hårdbotten, det gör att vi måste gräva kabelgravarna manuellt ca 900 meter ut med en pråm. Den stora upphöjda grävmaskinen arbetar från land men är begränsad till en ca halvmeters vattendjup, beroende på vattenståndet. Dessa grävarbeten görs för att installera plaströr i fyra olika separata kabelgravar som slutligen kommer utgöra kabelskydd samt återfyllning av gravarna, sen ska också de gamla kablarna grävas upp och dras upp på fartyg. 50% av installationen av rör har gjorts men pga väder så har arbetet avstannat för tillfället.

Ligger kabeln den första km under sanden?
Plaströren som kablarna kommer ligga i, grävs ner till ca 1,5 m djup och ca 900 meter ut.

Ligger kabeln/kablarna fritt på sanden resten av vägen över till den danska sidan eller ligger kabeln/kablarna i kabelrör?
Kablarna kommer ligga i rör ca 900 meter ut, sedan kommer de att spolas ner i sanden ca 1,5 m ner med en s.k jet trenching ROV (spolmaskin). På sina ställen kommer det också ske övertäckning med sten. På danska sidan kommer rör också installeras i det strandnära området.

Har ni dykare ombord för att försäkra er om att kabeln förankras säkert på botten, det finns både hålor och stor sten där nere. Ibland är vattnet grumligt, det gör det svårt för en kamera, vi har ibland upp till 4 knops ström i området?

Fartygen har gps-system med nätverks-RTK (uppdaterar positionen på centimeternivå samt basstation på land) och multibeam installerade (multistråle ekolod) som scannar av botten regelbundet och ser att rören hamnar i korrekt position. Multibeamen ger högupplösta djupdata. Vilket är mer tillförlitligt än om det skulle filmas från ROV eller dykare som inspekterar.

Avståndet till Danmark är ca 7 km  hur skarvars kabeln?
Övergångsskarvar för markkabel och sjökabel sker med hjälp av prefabricerad skarv för 400 kV. Storleken kan variera något beroende på tillverkare och detaljkonstruktioner, men längden på skarven är normalt 2-3 meter och bredden/diametern normalt 500-700 mm. De skarvar som kommer att användas för att skarva ihop mark- och sjökablarna (övergångsskarvar), är något större och mer komplicerade än normala markkabelskarvar, och kräver ett något större utrymme.

På svenska sidan är området naturreservat, hur kan man återställa, kan tänka mig att många gnäller och att Länsstyrelsen har stora krav på återställandet?
Området Domsten-Viken är både naturreservat och Natura 2000-område, och vi har tillstånd för att byta ut kablarna i detta område med stor försiktighet för den lokala miljön. I vår ansökan har förslag på skyddsåtgärder presenterats, domstolen har också meddelat villkor för hur vi hanterar dessa arbeten i skyddade områden och kompensationsåtgärder har fastslagits. Svenska kraftnät har också en miljöåtgärdsplan som Entreprenör måste följa och det genomförs regelbundet miljökontroller för uppföljning av skyddsåtgärder.
________________________________________________________

För ytterligare information rekommenderar Joel Nylin att besöka Svenska Kraftnäts hemsida som regelbundet uppdaterar projektets status.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Kabelbytet i Sundet

Flaggning på halv stång

Flaggning på halv stång i hamnen idag med anledning av Aina Rydéns bortgång den 16 maj.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Flaggning på halv stång

Dags för ett dopp?

Badtermometern är tillbaka i sitt rätta element efter vinteridet på land. Mats Ahlklo har efter vissa justeringar på nytt installerat den i hamnen och vi kan åter här via hemsidan bedöma om man ska ta sig ett dopp. Just nu är det väl bara vinterbadarna som vågar sig i, men varmare väder är på väg, som öppnar för bad och som också förhoppningsvis kan öppna för ett friare liv och få stopp
på den förödande virussjukdomen Covig-19.

Man kan som vanligt få mer detaljerade väderdata via Domstens Väderstation. Vattentemperaturen återfinns längst uppe till höger tillsammans med motsvarande temperatur i Helsingborg, där Sjöfartsverket ansvarar för Helsingborgs data.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Dags för ett dopp?

Påminnelse

DIK påminner om strandstädningen i morgon lördag den 9 maj med start kl 10.00.
Säckar finns utplacerade vid Södra bryggan, Hamnen, Norra bryggan och i Gråläge. Avslutas med grillning vid hamnen omkring kl 12.00.

Glöm inte heller att på lördag ta del av senaste nytt kring bybastun. Kl 14.00 finns information utanför DIKs Luda och möjlighet att få svar på eventuella frågor.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Påminnelse