Turist

Turist

DOMSTEN är ett gammalt fiskeläge, där det förutom fiske även bedrivits skeppsbyggeri och sjöfart. Ortnamnet nämns för första gången 1575 i samband med att sten skeppades ut från ”Dompsthenen till Krogen”, alltså till byggandet av Kronborgs Slott i Helsingör. Boplatser från äldre stenålder och gravar från bronsåldern vittnar dock om en betydligt äldre bosättning.

GRÅLÄGE är också ett gammalt fiskeläge, men enligt äldre kartor beläget längre söderut än dagens. Pesten, som drabbade de båda byarna 1711,

utplånade nämligen nästan helt Gråläges befolkning och byn brändes ner av rädsla för att annars sprida smittan. Byn återuppstod emellertid några år senare, men då på sin nuvarande plats strax norr om Domsten.
Idag har byarna omkring 700 invånare och en villabebyggelse som ligger mellan Sundet och Landborgen, den speciella landformation, som sträcker sig från Domsten i norr till Ramlösa söder om Helsingborg.

PESTKYRKOGÅRDEN
Pesten drabbade Domsten och Gråläge 1711. Många blev smittade och sjukdomen skördade också många offer. På bara en vecka dog tjugo personer i Domsten och Gråläge förlorade minst en tredjedel av sina invånare. En begravningsplats fick i all hast iordningsställas i Domsten.
År 2013, 300 år efter att epidemin ebbat ut, restes en minnessten på platsen, som ligger mellan Bygatan och havet. Idag den enda öppna ytan med helt fri sikt från Bygatan ner mot strandängarna och Öresund.

GROLLEGRUND
Naturreservat i Öresund utanför Domsten vid sundets norra del. Området har ett myllrande djurliv och den artrikaste algfloran i Öresund. Naturreservatet bildades 2012 i syfte att skydda och bevara områdets värdefulla miljöer, som är reproduktionslokaler för många fiskarter.


Badliv

Domstens badstränder från norr till söder innehar den internationella utmärkelsen Blå Flagg vilket betyder mycket god vattenkvalité, lättillgänglighet, att det finns god säkerhet och ett miljöengagemang från Helsingborgs stad.
Läs stadens presentation av baden i Domsten.
Här hittar Du den aktuella vattenkvalitén.


SANDSTRÄNDER
Strax norr om Domstens hamn breder en 500 meter lång sand- och badstrand ut sig. Längre norrut ligger Talldungen – en naturstrand med både sand och rundslipad sten.

BRYGGOR
Domstens hamn erbjuder bad på lite djupare vatten från en 30 meter lång brygga med badstegar, liksom Norra bryggan i förlängningen av Peter Svenssons väg och Södra bryggan vid Sundsvägen.

HUNDBAD
Bad för hundar finns på ett ca 50 meter långt strandparti mellan Domstens hamn och Norra bryggan.


Domstens hamn

CHRISTIANS FISKEBOD
Med ett enkelt koncept med egen fångad fisk, en liten bod och några picknickbord lockar Christian sommartid gäster långväga ifrån. Här kan du ta en paus, slå dig ner vid den solvarma husväggen och njuta av en bit rökt stenbit, bakad potatis med skagenröra, en kopp kaffe eller bara en svalkande glass.
Fiskeboden har även öppet några veckor inför jul och påsk.
Info: Christian Hrabaciko +46 708 15 30 63 eller på Facebook

HUSBILSPARKERING
I småbåtshamnen finns möjlighet att ställa husbilar. Parkering på asfalt.
Vägbeskrivning: Kör in i Domsten norrifrån från väg 111 och vik till höger in på Seglarevägen som går ner till hamnen.

Kontakt Christian Hrabaciko +46 70815 30 63
Prisuppgifter och mer information


Sevärdheter

UBÅTSHINDER
De tre bojarna runt flaggstången vid Södra bryggan härrör från ett ubåtshinder i Sundet, som placerades ut den 10 juni 1940. Tyskarna hade då ockuperat Danmark och krävde, i en känslig överenskommelse med det neutrala Sverige, att få ”säkra” Sundet från främst brittiska ubåtar.
Hindret utgjordes av tre parallella nät av 10 mm tjock stålwire med maskor på 4 meter, nedtill förankrat med tallriksankare och upptill anslutet till 1500 bojar. Nätet sträckte sig över hela den 7 kilometer breda passagen mellan Hornbaek i Danmark till Viken i Sverige med undantag av en öppning på 300 meter utanför hamnpiren i Viken.
Några av dessa bojar flöt iland i Domsten 1943 och kom bland annat att användas som ”staket” mellan två sommarstugor innan de efter några år hamnade runt flaggstången vid Södra bryggan. Numera tjänar de främst som förankring för det flaggspel som hissas vid högtidliga tillfällen. Läs mer om bojarna i bytidningen Vi på Domsten och Gråläge 2013.

HELSINGBORGS CAMPINGKLUBB 
Strax söder om Domsten på Kulla Gunnarstorps ägor och ända ute vid Öresund ligger ”Kulla” eller ”Masonitbyn” som den ibland kallas. En speciell semesterby som uppstod 1932. Efter tillstånd från dåvarande greven restes då de första tälten, som så småningom kom att ersättas av små hus av masonit. Idag ett unikt sommarparadis som uppstår på våren för att sedan packas ner framåt hösten.
Läs mer i Bytidningarna från 2004 och 2019.

KULLA GUNNARSTSORPS SLOTT
Slottet har en lång historia. Omnämns för första gången på 1400-talet. Godset består idag av Borgen anlagd omkring 1560, det rosavita huset uppfört i slutet av 1700-talet och ”Det Nya Slottet” som byggdes mellan åren 1865-1872.
Läs mer

BEREDSKAPSMUSEET
Uppbyggt kring Batteri Helsingborg, en underjordisk försvarsanläggning strax öster om Domsten, som anlades på rekordtid efter Tysklands invasion av Danmark 1940. Batteriet bestod av pjäsvärn, skjutbordsrum, kulsprutevärn, luftvärnstorn, skyddsrum, rörliga strålkastare och mätstationer. Detta ingår nu i Beredskapsmuseet, som också berättar om livet på anläggningen i skuggan av andra världskriget.
Läs mer

SOFIERO SLOTT
Äldsta delarna av slottet härrör från 1866 då prins Oscar och hans hustru Sophia flyttade in i det då nybyggda sommarslottet. 1905 fick sonen Gustaf Adolf det som gåva i samband med sitt giftermål med Margareta. Tillsammans byggde de upp och utvecklade den fantastiska park som omger dagens byggnad.
Slottet och parken donerades till Helsingborgs stad 1973 i samband med Gustaf VI Adolfs död.
Läs mer