Norra bryggan

NORRA BRYGGAN
En brygga med trappa i höjd med Peter Svenssons väg. Har tidigare utgjort en del i en mindre hamnanläggning. Lekplats finns inom strandområdet och i anslutning till bryggan livräddningsbojar om olyckan skulle vara framme. Bryggan har en räka som symbol, så att man snabbt ska kunna meddela sin position om något skulle hända.