Domstens Idrottsklubb

Domstens Idrottsklubb

Idrottsklubben (DIK) har som grundidé att organisera aktiviteter för motion och hälsa samt främja olika former för god samvaro bland medlemmarna. Barn och ungdom ska ägnas största intresse, men även föräldrar och övriga vuxna i Domsten och Gråläge skall aktiveras. DIK strävar efter ett gott samarbete med byns övriga föreningar, för att på bästa sätt ta tillvara olika intressen och önskemål.
Löpande under året håller DIK också i olika arrangemang för att skapa gemenskap och trevligt umgänge, t ex grillaftnar, vinprovning, matlagning, biokvällar, bordtennis, luciafirande och temakvällar.

Du är väl medlem i DIK?
Det kostar bara 200 kr/familj/år. Beloppet kan sättas in på bankgiro 493-4105 eller betalas med Swish till 123 357 9950.
Var noga med att ange namn och adress.

Styrelse

OrdförandeErik Gustafsson0705 67 20 13
SekreterareKatja Ruud 0723 75 70 38
KassörAnn-Mari Svedin042 928 82
Ledamot Jonas Hessler0706 14 08 65
Ledamot Peter Ekman0732 55 14 34
Ledamot Krister Andersson0702 01 81 37

Valberedning: Magnus Eriksson – 0733 40 04 64, Annelie Lindstedt – 0737 89 12 98
Revisorer: Anders Hjelström, Elisabeth Malm Butke

Stadgar

Sektioner/Aktiviteter
Styrelse
Barn-och ungdomsaktiviteterAnnelie Lindstedt0737 89 12 98
Event (cykelfest m.m.)Annelie Lindstedt0737 89 12 98
Tennis/”Bokamera”Erik Gustafsson0705 67 20 13
Innebandy, Boule, YogaErik Gustafsson0705 67 20 13
Kajak, PingisJonas Hessler0706 14 08 65
BastuErik Gustafsson0705 67 20 13
Matlagnings- och vinkursAnn-Mari Svedin042 928 82
Information/KommunikationFredrik Hörberg 0708 76 33 26
TeaterombudGunilla Frohagen0768 86 86 68

2023 Vårbrev
2022 Höstbrev Vårbrev 2021 Höstbrev
2020 Höstbrev   Vårbrev 2019 Höstbrev   Vårbrev
2018 Höstbrev   Vårbrev 2017 Höstbrev   Vårbrev

Årsmötesprotokoll 2022 2021 2020   2019 2018  2017  2016  2015  2014  2013
Verksamhetsberättelser 2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018   2016-2017   2015-2016   2014-2015   2013-2014   2012-2013
Ekonomi 2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018  2016-2017  2015-2016  2014-2015  2013-2014  2012-2013
Revisionsberättelser 2021-2022 2020-21 2019-2020   2018-2019   2017-2018    2016-2017
Tillägg till revisionsrapport 2017-2018 (1) 2017-2018 (2)

Styrelseprotokoll
2023 01-18
2022 11-20 10-05 09-14 06-22 01-27 03-23
2021 11-04 09-28 08-10 03-30
2020
10-27 09-24 08-20  04-01  02-05
2019 11-28  09-19 08-13   05-23  03-13   01-23
2018 10-11  09-04  08-14  05-23  03-14
2017 09-19  05-29  03-29  01-25
2016 11-30  09-14  08-17  05-23  03-30  01-27
2015 10-21  09-15  08-12  05-06  01-27
2014 11-19  08-19  05-06  02-25
2013 10-16  09-11  05-07  02-05