Idrottsklubben

Idrottsklubben (DIK) har som grundidé att organisera aktiviteter för motion och hälsa samt främja olika former för god samvaro bland medlemmarna. Barn och ungdom ska ägnas största intresse, men även föräldrar och övriga vuxna i Domsten och Gråläge skall aktiveras. DIK strävar efter ett gott samarbete med byns övriga föreningar, för att på bästa sätt ta tillvara olika intressen och önskemål.

Du är väl medlem i DIK? Det kostar bara 200 kr/familj/år och beloppet kan sättas in på bankgiro 493-4105. Var noga med att ange namn och adress.

Styrelse
Ordförande                       Erik Gustafsson                      0705-67 20 13
Sekreterare                       Fredrik Hörberg                     0708-76 33 26
Kassör                                Ann-Mari Svedin                   042-928 82
Ledamot                            Jonas Hessler                         0706-14 08 65
Ledamot                            Olof Jeremias                         0768-51 51 40
Ledamot                            Annelie Lindstedt                  0737-89 12 98

Valberedning
Magnus Eriksson, Madeleine Nilzon

Revisorer
Claes Ekman, Elisabeth Malm Butke

Stadgar

Aktiviteter
Sommartennis                Ann-Mari Svedin                    042-928 82
Tennisskola
Innebandy o Boule        Erik Gustafsson                      0705-67 20 13
Matlagningskurs            Ann-Mari Svedin                    042-928 82
Vinkurs                            Ann-Mari Svedin                    042-928 82
Teaterombud                  Gunilla Frohagen                   0768-86 86 68

Löpande under året håller DIK också i olika arrangemang för att skapa gemenskap och trevligt umgänge, t ex grillaftnar, vinprovning, matlagning, biokvällar, bordtennis, luciafirande och temakvällar.

2020
Höstbrev   Vårbrev
2019
Höstbrev   Vårbrev
2018
Höstbrev   Vårbrev
2017
Höstbrev   Vårbrev
2016
Höstbrev   Vårbrev
2015
Höstbrev   Vårbrev
2014
Höstbrev   Vårbrev

Årsmötesprotokoll
2020   2019   2018  2017  2016  2015  2014  2013

Verksamhetsberättelser
2019-2020 2018-2019
2017-2018  2016-2017  2015-2016  2014-2015  2013-2014  2012-2013

Ekonomi
2019-2020 2018-2019
2017-2018  2016-2017  2015-2016  2014-2015  2013-2014  2012-2013

Revisionsberättelser
2019-2020   2018-2019     
2017-2018    2016-2017

Tillägg till revisionsrapport
2017-2018 (1)2017-2018 (2)

Styrelseprotokoll
2020
2020-08-20  2020-04-01  2020-02-05
2019
2019-11-28  2019-09-19 2019-08-13   2019-05-23  2019-03-13  2019-01-23
2018
2018-10-11  2018-09-04  2018-08-14  2018-05-23  2018-03-14
2017
2017-09-19  2017-05-29  2017-03-29  2017-01-25
2016
2016-11-30  2016-09-14  2016-08-17  2016-05-23  2016-03-30  2016-01-27
2015
2015-10-21  2015-09-15  2015-08-12  2015-05-06  2015-01-27
2014
2014-11-19  2014-08-19  2014-05-06  2014-02-25
2013
2013-10-16  2013-09-11  2013-05-07  2013-02-05