Idrottsklubben

Idrottsklubben (DIK) har som grundidé att organisera aktiviteter för motion och hälsa samt främja olika former för god samvaro bland medlemmarna. Barn och ungdom ska ägnas största intresse, men även föräldrar och övriga vuxna i Domsten och Gråläge skall aktiveras. DIK strävar efter ett gott samarbete med byns övriga föreningar, för att på bästa sätt ta tillvara olika intressen och önskemål. Du är väl medlem i DIK? Det kostar bara 200 kr/familj/år och beloppet kan sättas in på bankgiro 493-4105. Var noga med att ange namn och adress.

Styrelse

Ordförande                       Erik Gustafsson                      0705 67 20 13
Sekreterare                       Fredrik Hörberg                     0708 76 33 26
Kassör                                Ann-Mari Svedin                   042 928 82
Ledamot                            Jonas Hessler                         0706 14 08 65
Ledamot                            Olof Jeremias                         0768 51 51 40
Ledamot                            Annelie Lindstedt                  0737 89 12 98

Valberedning Magnus Eriksson, Madeleine Nilzon
Revisorer Claes Ekman, Elisabeth Malm Butke

Aktiviteter
Sommartennis                Ann-Mari Svedin                    042 928 82
Tennisskola
Innebandy o Boule        Erik Gustafsson                      0705 67 20 13
Matlagningskurs            Ann-Mari Svedin                    042 928 82
Vinkurs                            Ann-Mari Svedin                    042 928 82
Teaterombud                  Gunilla Frohagen                   0768 86 86 68

Löpande under året håller DIK också i olika arrangemang för att skapa gemenskap och trevligt umgänge, t ex grillaftnar, vinprovning, matlagning, biokvällar, bordtennis, luciafirande och temakvällar.

2020 Höstbrev   Vårbrev 2019 Höstbrev   Vårbrev 2018 Höstbrev   Vårbrev
2017
Höstbrev   Vårbrev 2016 Höstbrev   Vårbrev 2015 Höstbrev   Vårbrev
2014 Höstbrev   Vårbrev

Årsmötesprotokoll 2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 Verksamhetsberättelser 2019-2020 2018-2019 2017-2018   2016-2017   2015-2016   2014-2015   2013-2014   2012-2013
Ekonomi 2019-2020 2018-2019 2017-2018  2016-2017  2015-2016  2014-2015  2013-2014  2012-2013
Revisionsberättelser 2019-2020   2018-2019   2017-2018    2016-2017
Tillägg till revisionsrapport 2017-2018 (1) 2017-2018 (2)

Styrelseprotokoll
2020
08-20   04-01  02-05
2019 11-28  09-19 08-13   05-23  03-13   01-23
2018 10-11  09-04  08-14  05-23  03-14
2017 09-19  05-29  03-29  01-25
2016 11-30  09-14  08-17  05-23  03-30  01-27
2015 10-21  09-15  08-12  05-06  01-27
2014 11-19  08-19  05-06  02-25
2013 10-16  09-11  05-07  02-05

Stadgar