Föreningsliv

Föreningsliv

Domsten har ett rikt föreningsliv som utgör grunden för den goda sammanhållningen i byn. Sedan flera år tillbaka ingår också Gråläge i detta föreningsliv, som består av Domstens Byförening, Domstens Båtklubb, Domstens Idrottsklubb och Södra Domstens Badförening och Stiftelse Havsbris.