Uthyrningsvillkor

Uthyrningsvillkor


2023-12-07

 • Tillträde till lokalen ges från kl 11.00 till kl 11.00 dagen efter bokningen.
 • Ansvarig gäst debiteras kostnad för reparation och iordningställande eller inköp av ersättningsmaterial och utrustning. Lämnas lokalen ostädad har stiftelsen rätt att ta ut en avgift på 2500 kronor.
 • Hyresgästen ansvarar själv för försäkringsskydd i hyrda lokaler.
 • Den som står för bokningen är ansvarig och ska själv vara närvarande vid arrangemanget.
 • Sker avbokning senare än tre veckor före bokat datum utgår halv hyreskostnad.
 • Betalning skall ske senast 60 dagar före bokningstillfället. Efter påminnelse och ingen betalning, avbokas bokningen efter 5 arbetsdagar från påminnelsen.
 • Om bokningen görs mindre än 60 dagar före bokningstillfället skall betalning ske vid bokningen.
 • Om två personer önskar hyra Havsbris samma dag men olika tider, utgår full dagshyra för båda arrangemangen. 
 • Man måste ha fyllt 20 år för att ha rätt att boka (medlem) och 25 år för icke medlem.
 • Rökning förbjuden i lokalen.
 • P.g.a. brandrisk får inte grillning ske på terrassen. Eventuella grillar placeras i stället på asfalten utanför byggnaden.
 • Partytält får inte sättas upp utanför byggnaden. 
 • Musik och ljud som kan upplevas störande för omgivningen måste upphöra kl 02.00.
 • Av utrymningsskäl är altandörrarna alltid olåsta inifrån. 
 • Vill någon komma in under uthyrningen är det den bokningsansvarige som tar ansvar för detta. 
 • Städning utomhus på altanen ska göras på kvällen medan lokalerna lämnas välstädade senast kl 11.00 dagen efter arrangemanget.

För mer information : Läs Havsbris pärm