Priser

Aktuella hyror


Nya priser från 1 mars 2023

Hyran ska betalas till bankgiro 548-9810 senast 3 veckor före hyresdatum.

Halv dagshyra utgår om man önskar hyra efter kl 19.00 dagen före sin bokning om denna dag är ledig. Bokningen kan dock inte göras förrän tidigast 14 dagar före det aktuella arrangemanget.

Medlem *Pris
måndag-torsdag700
söndag/helgdag1000
fredag/lördag1800
barnkalas måndag-torsdag/söndag500/700
företag/organisation…3000
Icke MedlemPris
måndag-torsdag1300
söndag/helgdag 1800
fredag/lördag3000
företag/organisation…5000
depositionsavgift2500

* För att bli medlem i Domstens Byförening eller Domstens Idrottsklubb måste man bo eller äga en fastighet i Domsten eller Gråläge.