Priser

Aktuella hyror


Ny priser från 1 mars 2023

Hyran ska betalas till bankgiro 548-9810 senast 3 veckor före hyresdatum.

Halv dagshyra utgår om man önskar hyra efter kl 19.00 dagen före (om denna dag är ledig).

Medlem *Pris
måndag-torsdag700
söndag/helgdag1000
fredag/lördag1800
barnkalas måndag-torsdag/söndag500/700
företag3000
Icke MedlemPris
måndag-torsdag1300
söndag/helgdag 1800
fredag/lördag3000
företag5000
depositionsavgift2500

* För att bli medlem i Domstens Byförening eller Domstens Idrottsklubb måste man bo eller äga en fastighet i Domsten eller Gråläge.