Flaggning

Det finns tre allmänna flaggstänger i Domsten. Vid hamnen och vid bryggorna i norr och söder.
Undantag för flaggning om det blåser mer än
10 m/sek. 

Flaggning på begäran
Extra flaggning kan begäras vid dödsfall, begravningar, föreningssammankomster m.m. som ifylls och skickas senast kl 18.00 dagen innan. Undantag vid dödsfall. Ett automatiskt brev skickas då till samtliga flaggansvariga.