Flaggning

Flaggning

Här kan Du begära flaggning på Domstens tre allmänna flaggstänger i hamnen och vid södra och norra bryggan. Ange namn, mailadress och anledning.
(hissas ej om det blåser mer än 10 m/sek).