Flaggning

Det finns tre allmänna flaggstänger i Domsten.
Vid hamnen och vid bryggorna i norr och söder.
Undantag för flaggning om det blåser mer
än 10 m/sek. 

Flaggning på begäran
Extra flaggning kan begäras vid dödsfall, begravningar, föreningssammankomster m.m. Nedanstående formulär ifylls och skickas senast kl 18.00 dagen innan (undantag vid dödsfall).
Ett automatiskt brev skickas därefter till samtliga flaggansvariga.