Södra bryggan

SÖDRA BRYGGAN
En brygga i höjd med Sundsvägen, ca 20 meter lång och med två rejäla trappor. Här finns livräddningsbojar och bryggan har en häst som symbol, så att man snabbt ska kunna meddela sin position om något skulle hända. På strandängen i anslutning till bryggan finns grillplats och ett flertal sittplatser med bord. De tre bojarna runt flaggstången härrör från ett tyskt ubåtshinder som placerades i sundet i samband med ockupationen av Danmark 1940.
Nära till busshållplats på Bygatan (buss 8).