Handlingar till DBFs årsmöte

Delta digitalt i Domstens byförenings årsmöte onsdagen den 26 januari kl 19.00. Gå in på länken http://meet.google.com/rjh-paxg-bnb och logga in 10-15 minuter före om Du är osäker. Ring Henrik Stendahl 0765 38 23 60 eller Ludmila Ohlsson 0730 43 57 89 om Du har problem med inloggningen. Handlingarna till mötet bifogas.AgendaVerksamhetsberättelseEkonomisk redovisning och revisionsberättelseÅrsmötesprotokoll 2021Motion

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Motioner till DBFs årsmöte

Motioner kan ställas till Byföreningens årsmöte den 26 januari och ska vara inskickade senast den 19 januari till domstens.byförening@gmail.com.För att delta i årsmötet, som sker digitalt, går Du in på länken http://meet.google.com/rjh-paxg-bnb. Mötet startar kl 19.00. Logga in 10-15 minuter före om Du är osäker och ring Henrik Stendahl 0765 38 23 60 eller Ludmila… Fortsätt läsa Motioner till DBFs årsmöte

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Rätt namn och adress

Redaktionen för bytidningen ”Vi på Domsten och Gråläge” vill ha hjälp med att kontrollera uppgifterna i namnregistret. Årets tidning är nu inne i ett skede då vi samlar in olika faktauppgifter. Bland annat behöver registret över boende i byarna uppdateras. Gå in i registret här och kontrollera att ditt namn och din adress är korrekta.… Fortsätt läsa Rätt namn och adress

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter