Återskapandet av stranden

Arbetet nedanför Tuves väg i Domsten med att återskapa stranden med sandblottor och den naturliga vegetation som funnits innan vresrosorna tog överhanden har dragit ut på tiden. Det hela avbröts av Helsingborgs stad tidigt i våras, då man inte var nöjd med den firma som utförde rensningen. Det har sedan varit svårt att snabbt få tag i en ny entreprenör, men nu håller arbetet äntligen på att avslutas.
Från att ha varit ett helt igenväxt område ligger nu stranden åter öppen och tillgänglig för solbad, lek och med fri sikt ut över Sundet och Danmark.
Läs mer om vresrosorna på sidan 4 i Vi på Domsten & Gråläge 2017.

%d bloggare gillar detta: