Tack till Ingrid Hallberg

Byföreningen riktar ett stort tack till Ingrid Hallberg, som nu efter tolv år önskar överlämna uppdraget till yngre krafter med att förse urnorna på busshållplatsen vid Seglarevägen och vid infarterna till Domsten med växter. Ingrid har stått för alla vackra blomsterarrangemang både vår, sommar och höst och också sett till så att de fått vatten… Fortsätt läsa Tack till Ingrid Hallberg

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

DIKs årsmöteshandlingar

Som tidigare meddelats håller DIK årsmöte onsdagen den 25 augusti kl 19.00 i Havsbris. Klicka på inläggets rubrik för att ta del av följande handlingar: Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Motion

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Nya betesmarker vid Kulla

Länsstyrelsen i Skåne har låtit inhägna ett större område på Kulla Gunnarstorps marker för att i samarbete med Bosses får och getter försöka rå på flera invasiva växter som etablerat sig där. Det är framförallt parkslide, jätteblasamin och sykomorlönn. Fåren och getterna har tidigare betat på strandängarna norr om Gråläge med ett väldigt gott resultat… Fortsätt läsa Nya betesmarker vid Kulla

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter