Krafter mot plaster

Från den 17 januari 2018 fram till april månad är Domsten hemmahamn för ett helt ideellt projekt, som syftar till att ta reda på hur mycket plast som döljer sig i havet utanför. Under ledning av Lukas Erichsen, som ansvarar för allt det praktiska kring uppdraget, arbetar i skrivande stund 8 volontärer med att samla in olika data. Projektet är internationellt med för närvarande representanter från USA, Kanada, Sverige och Danmark. Man tar vattenprover, samlar in flytande material, undersöker bottnarna och gör direkta insamlingar längs stränderna efter kraftig blåst. Till sin hjälp har gruppen ”Emanuel Bronner”, en liten men väl utrustad motorbåt. Alla data kommer sedan att skickas till ”The 5 Gyre Institute”, en ideell organisation i USA, som du kan läsa mer om här.
Vi kommer att följa Domstensgruppens arbete under våren och på hemsidan under Projekt/Faktainsamling-plast finns mer att läsa om arbetet.

%d bloggare gillar detta: