Faktainsamling-plast

Från den 17 januari 2018 fram till april månad är Domsten hemmahamn för ett helt ideellt projekt, som syftar till att ta reda på hur mycket plast som döljer sig i havet utanför. Under ledning av Lukas Erichsen, som ansvarar för allt det praktiska kring uppdraget, arbetar i skrivande stund 8 volontärer med att samla in olika data. Projektet är internationellt med för närvarande representanter från USA, Kanada, Sverige och Danmark. Alla stannar inte under hela projekttiden, utan gruppens medlemmar byts ut under arbetets gång. Lukas Erichsen, med danskt utsprung men boende i USA, har dock huvudansvaret under hela perioden. Man arbetar alltså helt ideellt, men har fått en hel del av utrustningen sponsrad genom både företag och privata donationer.

Att man valde Domsten som hemmahamn beror framförallt på vänligt tillmötesgående från Domstens Båtklubb och Stiftelsen Havsbris för tillgång till båtplats, uppställningsplats för husbil och andra fordon och möjligheten att värma sig och ta en fika i Havsbris. Naturligtvis beror valet av plats också på att Öresund är speciellt intressant, då vattnet i stor utsträckning varit skonat från trålfiske. Havet är med andra ord relativt orört, men samtidigt med naturreservatet Grollegrund också extra känsligt för föroreningar av olika slag.

Undersökningsområdet sträcker sig ungefär från Vens nordspets och norrut där Öresund övergår i Kattegatt. Arbetet går ut på att med hjälp av “Emanuel Bronner”, en liten men väl utrustad motorbåt, samla in data kring mängden av plast i vattnet. Man tar vattenprover, samlar in flytande material, dyker och undersöker bottnarna och gör direkta insamlingar längs stränderna efter kraftig blåst. Alla data kommer sedan att skickas till “The 5 Gyre Institute”, en ideell organisation i USA, som du kan läsa mer om här.