Heder åt Herden

Sedan mitten av juli pågår ett fantastiskt naturvårdsarbete på strandheden norr om Gråläge. Det är Bosse Svorén och hans får och getter som på Länsstyrelsens uppdrag utför ett omfattande restaureringsarbete inom naturreservatet. Området utgör en rest av Kulla Fälad, som sträckte sig från Kullaberg och söderut hit till norra delen av Helsingborgs kommun. Bristande skötsel har gjort att området till stor del fått växa igen med björksly, björnbärssnår, vresrosor och annat ovidkommande, som riskerade att ta död på den känsliga floran och faunan. För det är inte bara växterna som behöver plats, även jordbin och fåglar söker sig till den öppna fäladsmarken. Läs mer under Projekt/Kulla Fälad.

%d bloggare gillar detta: