Kulla Fälad

På uppdrag av Länsstyrelsen utför Bosse Svorén och hans får och getter ett omfattande restaureringsarbete inom naturreservatet norr om Gråläge, en rest av Kulla Fälad. Fäladen sträckte sig från Kullaberg och söderut mot de norra delarna av Helsingborgs kommun. Det område som inhägnades i början av sommaren, är på 12 tunnland, men det var först i mitten av juli som Bosse fick möjlighet att flytta hit 140 av sina betesdjur. De utgörs av Roslagsfår och Jämtgetter, två svenska lantraser, som sedan urminnes tider anpassats till att hålla fäladsmarker öppna. På bara några sommarmånader har de gjort ett fantastiskt arbete och området börjar nu framträda i sin forna glans när björksly, björnbärssnår, vresrosor och annat ovidkommande betats av och röjts. Fåren och getterna äter effektivt alla gröna blad, vilket gör att växten till slut dör. Allt ris röjs sedan bort och bränns. Årets arbetsinsats är snart tillända, men Bosse och hans trogna betesdjur kommer tillbaka i maj 2018 och då kommer området att vara ytterligare utvidgat, framförallt mot norr. I bytidningen för 2018 finns en lite längre artikel om det framgångsrika arbetet med att återskapa en del av Kulla Fälad.