Rosor på djupet

Det är Helsingborgs stads fortsatta arbete med att ta bort delar av vresrosbestånden som just nu pågår på norr i Domsten.
Elisabet Lindberg, som ansvarar för stadens stränder och därmed rosorna, låter meddela att man denna gång använder två metoder. Den ena går ut på att man vänder upp och ner på det hela, vilket innebär att man gräver ner till ett djup av ca 2 meter och ser till att toppskiktet med vresrosor och rötter hamnar längst ner i gropen. Då kvävs rosorna och ren och fin sand hamnar på toppen. Vissa rotskott kan dock överleva och dessa plockas bort för hand till sommaren. Enligt uppgift från grävmaskinisten har han dock fått följa och ta upp rotskott ända ner till grundvattennivå. När det sedan ska återställas täcks den djupa fuktiga delen med ett lager av torr massa, varpå rosor och rötter läggs ner. Till sist fylls resterande hålighet med ren och fin sand och en s.k. sandblotta har återskapats.
Den andra metoden är att alla sandmassor som grävs upp går igenom ett sorteringsverk, så att alla växt- och rotdelar tas bort. Kvar blir då ren sand. Även här går man över för hand till sommaren för att ta bort eventuella rotskott, som lyckats slinka förbi i sorteringen.

%d bloggare gillar detta: