Angående arbetet längs Bygatan

Nu har väl alla börjat märka att det arbetas på Bygatan. Just nu rensas området utanför asfalten så att bortfräsningen av de översta asfaltskikten kan påbörjas.

Sen skall det anläggas en grusad gångbana längs hela Bygatans östra sida. Den kommer att ligga i kanten av asfalten men där skall inte vara någon kantsten. Eftersom postbilen, och inte heller några andra bilar, får köra på gångbanan så måste alla brevlådor på denna sidan flyttas över till andra sidan. Tyvärr så var meddelandet från Stadsbyggnadsförvaltningen inte tydligt nog. Jag har fått ta på mig rollen som samordnare. Ett första möte/besiktning har ägt rum, var alla berörda lådor kan placeras med ansvarig person från posten. Jag kommer att kontakta alla personer så att vi blir överens om den nya placeringen. När detta är klart så kontaktar jag Skanska som hjälper till med själva flytten.
Vi i Byföreningen är säkra på att detta arbete kommer att göra det tryggare för äldre med rollatorer, föräldrar med barnvagn, barn på väg till bussen och alla andra också, att ta sig fram på Bygatan.
Hälsn.  Björn
Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter
%d bloggare gillar detta: