Ny donation från Ole Jais-Nielsen

Ole Jais-Nielsen har på nytt överlämnat pengar till Domstens Byförening, som han erhållit från Svenska Kraftnät för sitt arbete med att samla ilandflutet kabelmaterial. Materialet härrör från arbetet med kabeldragningen över Sundet 2020. Svenska Kraftnät, som städade efter sig på land, har uppenbarligen inte städat ordentligt till havs och har nu för andra gången ersatt Ole för städjobbet på stranden.
Första gången 2021 erhöll Ole 10 000 kronor, som han vidarebefordrade till Byföreningen med en önskan att pengarna skulle användas till ett nytt tak över Havsbris terrass. Taket är nu på plats tack vare penninggåvan.
Ersättningen från Svenska Kraftnät i år är dubbelt så stor, 20 000 kronor. På Oles begäran har Byföreningen nu överfört 8 000 kronor till DIKs bastusektion och avvaktar besked hur Ole önskar att de resterande 12 000 kronorna ska användas.
Domstens Byförening tackar Ole både för penninggåvan och för hans uppoffrande insatser för miljön och för oss som bor här.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter
%d bloggare gillar detta: