Flaggning på halv stång

Idag flaggning på halv stång med anledning av
Harriet Wittrups bortgång.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter