Projektgruppens redovisning

I samband med Byföreningens årsmöte i januari bildades en projektgrupp med uppgift att ta fram ett svar till Helsingborgs stad rörande Översiktsplanen 2021. För att få ett
så allsidigt underlag som möjligt har gruppen haft olika myndighetskontakter, bland annat rörande ägoförhållandena kring fotbollsplanen, och genomfört enkäten bland byborna. Byföreningen kallar nu till ett möte i Havsbris på söndag den 8 mars kl 17.00. Projektgruppen redovisar då sitt arbete och det svar som kommer att presenteras för Helsingborgs stad.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter
%d bloggare gillar detta: