Enkät – utbyggnad Domsten

Vid Byföreningens årsmöte den 30 januari togs beslutet att genomföra en enkät bland byborna om Översiktsplanen 2021 och med speciellt fokus på de områden i Domsten som markerats som möjliga att exploatera.
Länk till ÖP2021. Översiktsplanen ger emellertid bara generella besked om hur en sådan utbyggnad skulle kunna se ut. Lite mer detaljerad information, som kan vara till nytta inför enkäten, gavs vid mötet med personal från Stadsbyggnadsförvaltningen i Laröds bibliotek den 10 februari. Då var det möjligt att ta del av underlag som legat till grund för arbetet med Översiktsplanen. Av dessa framgick bland annat att området kring fotbollsplanen är tänkt att innehålla ett antal tomter i norra delen genom en kort förlängning av Lärkstigen. Längs Gnetarödsvägen är planerna att bygga radhus mitt emot befintliga, vilket i så fall betyder att en av tennisbanorna försvinner. Den andra tennisbanan byggs om och vrids ca 90 grader. På resterande område planeras en park med bollplan och lekplats.
En detaljplan för detta område och området öster om Lärkstigen är under utarbetande och samrådsmöten kommer att hållas med både allmänhet och berörda innan planen går vidare för beslut.
Länk till Enkäten.
Svara senast fredagen den 28 februari.
Om det skulle uppstå problem med att besvara enkäten digitalt, går det bra att istället lämna ett skriftligt svar med synpunkter och adress som läggs i postlådan
”Gröna Gång 17” i Domsten.
Redovisning av enkäten kommer att ske på söndag den 8 mars, då Byföreningen bjuder in till ett möte i Havsbris. Mer information kommer.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter
%d bloggare gillar detta: