LIFE-projektet-info 3 april

Helsingborgs stad startade idag årets insatser i Domsten och Gråläge för att minska kusterosionen och få en rikare strandflora. Man börjar i Gråläge och arbetar sig söderut ända till Hittarp. Det hela ingår i det s.k. LIFE-projektet, ett EU-finansierat forskningsprojekt som kommer att pågå under en femårsperiod. I Gråläge har nu kommit upp informationsskyltar där man också markerat vilka vresrosor som ska grävas bort. Inför grävningen kommer strandprofilen att mätas, därefter görs en ny mätning direkt efter grävningen och sedan varje år. Extra mätningar görs efter stormar. Allt för att kunna utvärdera hur effektiv metoden är för att göra kusten bättre rustad för erosion.
Andra delar i projektet:
Plantering av ålgräs, vilket dämpar vågkraften och minskar erosionen.
Sandfodring. Tillföra sand på vissa sträckor för att göra kusten mer motståndskraftig mot erosion.
Borttagning av hårda strukturer. Hårda strukturer gör att sand helt försvinner från vissa sträckor och hindrar sandens naturliga förflyttning.

Anteckna onsdagen den 3 april kl 18.00 i Havsbris, för då kommer Elisabet Lindberg, strandansvarig och ansvarig för Helsingborgsdelen av projektet och Robert Mason, områdesansvarig för övriga ytor i Domsten att ge mer information.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter
%d bloggare gillar detta: