Byföreningens årsmöte

Domstens Byförening kallar till årsmöte torsdagen den 31 januari
kl 19.00 i Havsbris.
Agenda
Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda minst sex dagar före årsmötet.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter