Snöröjning i Domsten

Lite info från Helsingborgs stad angående snöröjning i Domsten.

Så prioriterar vi snöröjningen

Målet är att de största gatorna samt de viktigaste cykelvägarna ska vara snöröjda när morgontrafiken sätter igång.
Som första prioritet ska alla infartsleder, genomfartsleder, huvudgator samt gång- och cykelstråk snöröjas. När dessa är färdigröjda börjar arbetet på gator och platser i andra prioritering. Inte förrän det arbetet är klart, sätter man igång med de ytor som har tredje prioritet.
Snöar det mycket är det ibland nödvändigt att köra flera gånger i de områden som har prioritet 1 innan områden med prioritet 2 och 3 sätts igång. Så här prioriterar vi snöröjningen:

Prioritet 1
Genomfartsleder och huvudgator. t.ex. Bygatan i Domsten
Huvudvägnätet för gång- och cykelbanor

Prioritet 2
Körbanor på industriområden
Uppsamlingsgator (gata som samlar upp trafiken från ett bostadsområdes lokalgator och leder den till större huvudgator)
Gång- och cykelvägar i anslutning till park

Prioritet 3
Övriga allmänna ytor med relativt lite trafik, till exempel villagator. (i Domsten)

Det är till Helsingborg kontaktcenter du vänder dig om du vill göra en felanmälan eller har synpunkter på snöröjningen. Om det är möjligt får du svar på din fråga redan av den kommunvägledare som tar emot ditt samtal eller mejl.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter
%d bloggare gillar detta: