Det är adventstider….

….. och granen är på plats i Domsten!

Nu är det bara lite snö som saknas. Den som väntar på något gott  – får ibland vänta länge!