Byföreningen

Domstens Byförening (DBF) etablerad 1939, har till uppgift att tillvarata och främja Domstens och Gråläges intressen samt att i övrigt söka höja trevnaden i byarna. År 2000 ändrades nämligen stadgarna så att även Gråläges invånare kan bli medlemmar. Föreningen är helt opolitisk.

Du har väl inte missat att bli medlem? Årsavgiften är 250 kronor per hushåll och sätts in på bankgiro 5670-7839 eller med Swish till 123 305 2123
.

Styrelse
Ordförande       Magnus Eriksson              042 944 44
V Ordförande   Henrik Stendahl               0765 38 23 60
Sekreterare       Ludmila Ohlsson              0730 43 57 89
Kassör                Anna Hasselqvist             0735 17 99 86
Ledamot            Henrik Stendahl               0765 38 23 60
Ledamot            Henrik Stendahl               0765 38 23 60
Ledamot            Peter Timischl                   0702 18 59 45
Ledamot            Pär Lundqvist                   0733 60 99 74
Ledamot            Nina Svenningsson         0709 19 60 01
Suppleant          Thomas Xanazzi              0709 90 01 08
Suppleant          Jan Nobel                          0766 28 16 55

Revisorer: Ann-Mari Svedin, Paul Andersson, Gregor Holmgren
Valberedning: Petra Arnekull, Gregor Holmgren, Håkan Wernersson
Bytidningen “Vi på Domsten och Gråläge”

Pär Lundqvist, Annelie Sandström, Karin Ohlsson, Ludmila Ohlsson
Hemsidan www.domsten.nu
Web Master Karin Ohlsson
Teknisk support Ludmila Ohlsson
IT Gruppen: Mats Ahlklo, Ludmila Ohlsson
Domstensträffar: Anna Hasselqvist, Ludmila Ohlsson
Annonser: vakant
Medlemregister: Anna Hasselqvist
Havsbris styrelse: Magnus Eriksson (ordinarie), Ludmila Ohlsson (suppleant)
Havsbris revisor: Anna Hasselqvist
Flaggning: Ludmila Ohlsson
Coyards admin: Joakim Gustafsson, Ludmila Ohlsson och
Lotta Magnusson (Hittarp/Laröd)
Urnorna på Bygatan: Ingrid Hallberg

Styrelseprotokoll
2020
2020-o5-27   2020-02-17   2020-01-16

2019
2019-10-16     2019-08-22     2019-07-02    2019-05-29   2019-04-11
2019-03-20   2019-02-13 2019-01-23
Konstituerade möte  2019-02-13

Årsmötesprotokoll
2020

Verksamhetsberättelser
2019  2018   2017   2016

Ekonomi
2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013

DBF Arkiv