xxxByföreningen old

Domstens Byförening (DBF) etablerad 1939. Föreningens ändamål är att tillvarata och främja invånarnas intressen i Domsten och Gråläge och i övrigt bidra till att öka trevnaden inom byarna.
Du har väl inte missat att bli medlem? Årsavgiften är 250 kronor per hushåll och sätts in på bankgiro 5670-7839 eller med Swish till 123 305 2123.

Styrelse

Ordförande Magnus Eriksson  0733 40 04 64
vice Ordförande Henrik Stendahl 0765 38 23 60
Sekreterare Ludmila Ohlsson 0730 43 57 89
Kassör Anna Hasselqvist 0735 17 99 86
Ledamot Peter Timischl 0702 18 59 45
Ledamot Pär Lundqvist  0733 60 99 74
Ledamot Nina Svenningsson 0709 19 60 01
Suppleant Thomas Xanazzi  0709 90 01 08
Suppleant Claes Ekman 0708 19 22 66

Revisorer: Ann-Mari Svedin, Paul Andersson, vakant
Valberedning: Petra Arnekull,  Håkan Wernersson (sammankallande), vakant
Bytidningen ”Vi på Domsten och Gråläge”

Pär Lundqvist, Annelie Sandström, Karin Ohlsson, Ludmila Ohlsson
Hemsidan www.domsten.nu
Webmaster Karin Ohlsson
Teknisk support Ludmila Ohlsson
IT Gruppen: Mats Ahlklo, Ludmila Ohlsson
Domstensträffar: Anna Hasselqvist, Ludmila Ohlsson
Annonser: Vakant
Medlemregister: Anna Hasselqvist
Havsbris styrelse: Magnus Eriksson (ordinarie), Ludmila Ohlsson (suppleant)
Havsbris revisor: Anna Hasselqvist
Flaggning: Magnus Eriksson
Coyards admin: Joakim Gustafsson, Ludmila Ohlsson och
Lotta Magnusson (Hittarp/Laröd)
Urnorna på Bygatan: Ingrid Hallberg

Styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll 2021 02-03  01-20

Årsmötesprotokoll  2020
Verksamhetsberättelser 2020  2019  2018  2017  2016
Ekonomi 2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014   2013


2020
2020-12-08  2020-10-26  2020-09-02   2020-o5-27   2020-02-17   2020-01-16

2019
2019-10-16     2019-08-22     2019-07-02    2019-05-29   2019-04-11
2019-03-20   2019-02-13 2019-01-23
Konstituerade möte  2019-02-13

Årsmötesprotokoll
2021   2020

Verksamhetsberättelser
2020  2019  2018   2017   2016

Ekonomi
2020
  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013

DBF Arkiv