Byföreningen

Domstens Byförening (DBF) etablerad 1939. Föreningens ändamål är att tillvarata och främja invånarnas intressen i Domsten och Gråläge och i övrigt bidra till att öka trevnaden inom byarna.
Du har väl inte missat att bli medlem? Årsavgiften är 250 kronor per hushåll och sätts in på bankgiro 5670-7839 eller med Swish till 123 305 2123
.

Styrelse

Ordförande
V Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
0733 40 04 64
0765 38 23 60
0730 43 57 89
0735 17 99 86
0702 18 59 45
0733 60 99 74
0709 19 60 01
0709 90 01 08
0766 28 16 55

Revisorer: Ann-Mari Svedin, Paul Andersson, Gregor Holmgren
Valberedning: Petra Arnekull, Gregor Holmgren, Håkan Wernersson
Bytidningen “Vi på Domsten och Gråläge”

Pär Lundqvist, Annelie Sandström, Karin Ohlsson, Ludmila Ohlsson
Hemsidan www.domsten.nu
Web Master Karin Ohlsson
Teknisk support Ludmila Ohlsson
IT Gruppen: Mats Ahlklo, Ludmila Ohlsson
Domstensträffar: Anna Hasselqvist, Ludmila Ohlsson
Annonser: vakant
Medlemregister: Anna Hasselqvist
Havsbris styrelse: Magnus Eriksson (ordinarie), Ludmila Ohlsson (suppleant)
Havsbris revisor: Anna Hasselqvist
Flaggning: Ludmila Ohlsson
Coyards admin: Joakim Gustafsson, Ludmila Ohlsson och
Lotta Magnusson (Hittarp/Laröd)
Urnorna på Bygatan: Ingrid Hallberg

Styrelseprotokoll
2020
2020-10-26  2020-09-02   2020-o5-27   2020-02-17   2020-01-16

2019
2019-10-16     2019-08-22     2019-07-02    2019-05-29   2019-04-11
2019-03-20   2019-02-13 2019-01-23
Konstituerade möte  2019-02-13

Årsmötesprotokoll
2020

Verksamhetsberättelser
2019  2018   2017   2016

Ekonomi
2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013

DBF Arkiv