? BUSS NR 8 INSTÄLLD ?

Nu på torsdag och fredag 20 resp 21 augusti är antagligen all busstrafik genom Domsten inställd, eftersom hela Bygatan skall asfalteras. Se i Skånetrafikens reseplanerare senare för mer exakt information.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

ASFALTERING BYGATAN

Bara ett litet förtydligande. Torsdag och fredag 20 resp 21 så läggs ett bindlager med grov asfalt, med tjocklek på 40 mm. Sen blir det uppehåll till vecka 38 och då läggs ett finalskickt på 20 mm. Tiden fram tills dess används för att kolla så vattenavrinningen m.m. fungerar. Tänk på att inte parkera era… Fortsätt läsa ASFALTERING BYGATAN

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Bygatan 3⃣0⃣ km/tim

Hej alla Domstens och Grålägebor! Som alla säkert har märkt så pågår arbetet med Bygatan för fullt, och den planerade tiden håller. Hela västra delen av gatan har nu rensats med borttagande av mycket gammalt förorenat material och nytt bärlager har lagts på. Senare läggs ytterligare ett finlager ovanpå. Nästa vecka så påbörjas arbetet på… Fortsätt läsa Bygatan 3⃣0⃣ km/tim

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Angående arbetet längs Bygatan

Nu har väl alla börjat märka att det arbetas på Bygatan. Just nu rensas området utanför asfalten så att bortfräsningen av de översta asfaltskikten kan påbörjas. Sen skall det anläggas en grusad gångbana längs hela Bygatans östra sida. Den kommer att ligga i kanten av asfalten men där skall inte vara någon kantsten. Eftersom postbilen,… Fortsätt läsa Angående arbetet längs Bygatan

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Information ang upprustning av Bygatan

Hej alla Domstensbor, Många bybor har länge önskat sig en trottoar utmed Bygatan. Bakgrunden är givetvis att t ex barnen ska kunna ta sig till skolbussen på ett trafiksäkert sätt och att man – inte minst om man är äldre – lättare ska kunna ta sig fram till fots längs gatan. Trottoaren beräknas också få bilisterna… Fortsätt läsa Information ang upprustning av Bygatan

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter