Valborgsbålet

Nu är platsen för valborgsbålet på stranden utmärkt enligt bilden nedan. Lägg gärna dit ris, grenar och annat som brinner lätt och snabbt. Vått gräs, grästorvor och annat som har svårt att brinna eller som brinner långsamt får ej läggas dit och bestraffas med tilldelning av eldvaktspasset mellan kl 24:00 och 04:00 😉

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter