Pestkyrkogården

Pesten drabbade Domsten och Gråläge 1711. Många blev smittade och sjukdomen skördade också många offer. På bara en vecka dog tjugo personer i Domsten och Gråläge förlorade minst en tredjedel av sina invånare.
En begravningsplats fick i all hast iordningsställas i Domsten. År 2013, 300 år efter att epidemin ebbat ut, restes en minnessten på platsen, som idag är den enda öppna ytan med helt fri sikt från Bygatan över strandängarna och havet.

Läs mer i bytidningen Vi på Domsten och Gråläge 2011