Behöver Du hjälp?

Ulrika Görefält har på Facebook tagit initiativ till att samla byinvånare, som på olika sätt kan ställa upp och hjälpa dem, som just nu måste hålla sig hemma för att inte utsätta sig för Coronaviruset. Vi förmedlar nu uppropet här på hemsidan för att nå ytterligare byinvånare.
Behöver Du hjälp med att handla eller göra andra ärenden kontakta
Ulrika Görefelt: ulrika.gorefalt@plodder.se  telefon 0708 27 05 53
eller
Ludmila Ohlsson: ludmila.ohlsson@gmail.com telefon 0730 43 57 89

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Behöver Du hjälp?

Presentationen den 8 mars

Här kommer Byföreningens presentation den
8 mars i Havsbris över ÖP2021 med resultatet
av enkäten och dokument kring de båda
föreslagna utbyggnadsområdena i Domsten.
DBF medlemsmöte om ÖP2021.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Presentationen den 8 mars

Uppskjuten vinprovning

“DIKs vinprovning den 14 mars är uppskjuten. På grund av den rådande situationen med Coronaviruset har jag tillsammans med
DIK kommit fram till att vi skjuter fram den årliga vinprovningen
i Havsbris till hösten. Datum kommer att meddelas längre fram.
Hälsningar Carina Viksten/DIK”

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Uppskjuten vinprovning

Info om aktuellt strandarbete

På onsdag den 11 mars kl 18.00 kommer Elisabet Lindberg, strandansvarig från Helsingborgs stad, till Havsbris för att informera om årets grävningsarbete
i Domsten och Gråläge.

Arbetet ingår i EU-projektet LIFE Coast Adapt, som syftar till att hindra havet från att äta sig in i strandbrinken och få bort de växter som inte hör hemma i vår strandflora. Nedan hittar du de aktuella grävningsområdena.

Information och kartor.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Info om aktuellt strandarbete

Projektgruppens redovisning

I samband med Byföreningens årsmöte i januari bildades en projektgrupp med uppgift att ta fram ett svar till Helsingborgs stad rörande Översiktsplanen 2021. För att få ett
så allsidigt underlag som möjligt har gruppen haft olika myndighetskontakter, bland annat rörande ägoförhållandena kring fotbollsplanen, och genomfört enkäten bland byborna. Byföreningen kallar nu till ett möte i Havsbris på söndag den 8 mars kl 17.00. Projektgruppen redovisar då sitt arbete och det svar som kommer att presenteras för Helsingborgs stad.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Projektgruppens redovisning