Kulla Gunnarstorps slott

Kulla Gunnarstorp är ett slott med medeltida anor som ligger mellan Hittarp och Domsten. Den första slottsbyggnaden uppfördes troligen redan på 1400-talet men ersattes på 1500-talet av den nuvarande byggnaden, Borgen.

Det originella med Kulla Gunnarstorp är att godset idag består av två slott. På 1860-talet uppfördes nämligen ett nytt slott strax norr om Borgen. Det ”nya” slottet byggdes mellan åren 1865 och 1868 efter ritningar av den danske arkitekten Christian Zwingmann i en blandstil mellan renässans och italiensk klassicism. Läs mera på länk.