Havsbris Vänner

Havsbris Vänner är en grupp, som arbetar helt ideellt direkt under styrelsen för Havsbris Stiftelse. Gruppens resurser utgörs av personer som kan planering, göra kostnadsberäkningar, genomföra uppgifter inom snickeri, målning, bygg, IT och utföra renoveringar, transporter och olika typer av inredningsarbete.

Gruppen erhåller formellt sina uppgifter från styrelsen (som står för eventuella kostnader), men kan också komma med egna förslag på arbeten. Allt sker i dialog med styrelsen och en resultatredovisning görs efter avslutat arbete.


På Stiftelsens styrelsemöte 2018-02-15 har beslutats att genomföra följande:
Målning av taket i stora salen, vitt (till våren)
Målning av golvlister i stora salen (till våren)
Nytt plasttak över altanen. Även utöka det nya taket till att täcka hela altanen (till våren)
Vitmålning av takstolar under plasttaket (till våren)
Inköp av två portabla induktionshällar (till våren)
Inköp av stora kastruller för induktion (till våren)
Inköp av professionell kaffebryggare (till våren)
Omplacering av konst m.m. (till våren)
Installation av större varmvattenberedare, som ger mer kapacitet (under 2018)
Komplettera med chromcast för att titta på filmer (under 2018)
Tvätta och renovera utemöbler (återkommande)
Målning av takfot och fasad (öster) (under 2018)
Inspektion av yttertaket. Kondition? (under 2018)
Belysning av föreningsskyltarna utvändigt (till våren)

Ännu ej beslutade förslag: 
Installation av ljudabsorbenter i stora salen
Ljudabsorberande gardiner
Målning av tak och väggar i kök och hall
Vindskydd på södra sidan av altanen
Nya bord (alt renovering av befintliga bord) i köket
Nytt, mer professionellt kök
Målning av fönster i stora salen

Genomförda uppgifter 2017:
Takrenovering i stora salen
Målning av takfot och fasad
Tvättning av terrass
Rensning av ogräs
Renovering av Havsbris, DBKs och DBFs namnskyltar vid entrén