Havsbris lista fom, editerad 2021-09-28/MA

1577;2023-01-01;15:00;20:00;0;Medlem;DBK arbetsmöte;Lars;Sjöstedt;lassesjostedt11@gmail.com;708549585
1572;2023-01-04;17:00;23:00;700;Medlem;Möte och enkel middag för barn/ungdomar 10-17 år och deras föräldrar ;Karin;Nielsen ;Knielsen.varumarke@gmail.com;0709701163
1581;2023-01-05;11:00;19:00;0;Stiftelse Havsbris;Slutmålning kök;Karin;Ohlsson;Karin.a.ohlsson@gmail.com;0725448448
1581;2023-01-06;11:00;19:00;0;Stiftelse Havsbris;Slutmålning kök;Karin;Ohlsson;Karin.a.ohlsson@gmail.com;0725448448
1581;2023-01-07;11:00;19:00;0;Stiftelse Havsbris;Slutmålning kök;Karin;Ohlsson;Karin.a.ohlsson@gmail.com;0725448448
1581;2023-01-08;11:00;19:00;0;Stiftelse Havsbris;Slutmålning kök;Karin;Ohlsson;Karin.a.ohlsson@gmail.com;0725448448
1573;2023-01-09;11:00;18:00;0;Stiftelse Havsbris;Köksrenovering;Ludmila Ohlsson;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1573;2023-01-10;11:00;18:00;0;Stiftelse Havsbris;Köksrenovering;Ludmila Ohlsson;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1573;2023-01-11;11:00;18:00;0;Stiftelse Havsbris;Köksrenovering;Ludmila Ohlsson;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1573;2023-01-12;11:00;18:00;0;Stiftelse Havsbris;Köksrenovering;Ludmila Ohlsson;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1573;2023-01-13;11:00;18:00;0;Stiftelse Havsbris;Köksrenovering;Ludmila Ohlsson;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1583;2023-01-14;11:00;17:00;0;Stiftelse Havsbris;Köksrenovering ;Ludmila Ohlsson;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1603;2023-01-15;11:00;13:00;0;DBK;Examen ;Ludmila Ohlsson;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1604;2023-01-16;11:00;18:00;0;Stiftelse Havsbris;Köksrenoveringen ;Ludmila Ohlsson;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1604;2023-01-17;11:00;18:00;0;Stiftelse Havsbris;Köksrenoveringen ;Ludmila Ohlsson;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1604;2023-01-18;11:00;18:00;0;Stiftelse Havsbris;Köksrenoveringen ;Ludmila Ohlsson;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1604;2023-01-19;11:00;18:00;0;Stiftelse Havsbris;Köksrenoveringen ;Ludmila Ohlsson;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1605;2023-01-18;19:00;21:00;0;DIK;Styrelsemöte;Erik;Gustafsson;erik_gustafsson@telia.com;0705672013
1608;2023-01-19;18:00;20:00;0;Medlem;aarbetsmöte i DBK;Lars;Sjöstedt;lassesjostedt11@gmail.com;0423110789
1590;2023-01-22;11:00;13:00;0;DBF;Dans;Ludmila Ohlsson;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1576;2023-01-25;16:00;21:00;0;DBF;Årsmöte;Ludmila Ohlsson;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1555;2023-01-27;12:00;23:00;1800;Medlem;Barnaktiviteter ;Catja Öhlin;Öhlin;catja1142@gmail.com;0046702062655
1582;2023-01-28;11:00;23:00;2500;Icke medlem;Födelsedagskalas;Amanda;Einerth;amandaeinerth@gmail.com;072 350 15 76
1612;2023-01-30;11:00;17:00;0;Stiftelse Havsbris;Köksrenovering ;Ludmila Ohlsson;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1612;2023-01-31;11:00;17:00;0;Stiftelse Havsbris;Köksrenovering ;Ludmila Ohlsson;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1612;2023-02-01;11:00;17:00;0;Stiftelse Havsbris;Köksrenovering ;Ludmila Ohlsson;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1612;2023-02-02;11:00;17:00;0;Stiftelse Havsbris;Köksrenovering ;Ludmila Ohlsson;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1612;2023-02-03;11:00;17:00;0;Stiftelse Havsbris;Köksrenovering ;Ludmila Ohlsson;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1612;2023-02-04;11:00;17:00;0;Stiftelse Havsbris;Köksrenovering ;Ludmila Ohlsson;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1612;2023-02-05;11:00;17:00;0;Stiftelse Havsbris;Köksrenovering ;Ludmila Ohlsson;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1568;2023-02-01;17:00;21:00;0;Stiftelse Havsbris;Styrelse ;Ludmila Ohlsson;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1610;2023-02-02;18:00;20:00;0;DBK;Arbetsmöte;Lars ;Sjöstedt;Lassesjostedt11@gmail.com;0708549585
1578;2023-02-06;17:00;22:00;0;DIK;Vinprovning;Ann-Mari ;Svedin;Annmari.svedin@telia.com;04292882
1591;2023-02-07;14:00;17:00;0;DBF;Bokbuss;Ludmila Ohlsson;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1566;2023-02-07;17:00;22:00;0;DIK;Matlagning;Ralph ;Paulsson;ralph.paulsson@gmail.com;04291199
1613;2023-02-08;11:00;23:00;0;Stiftelse Havsbris;Köksrenovering ;Ludmila Ohlsson;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1613;2023-02-09;11:00;23:00;0;Stiftelse Havsbris;Köksrenovering ;Ludmila Ohlsson;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1613;2023-02-11;11:00;23:00;0;Stiftelse Havsbris;Köksrenovering ;Ludmila Ohlsson;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1613;2023-02-12;11:00;23:00;0;Stiftelse Havsbris;Köksrenovering ;Ludmila Ohlsson;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1613;2023-02-13;11:00;23:00;0;Stiftelse Havsbris;Köksrenovering ;Ludmila Ohlsson;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1613;2023-02-14;11:00;23:00;0;Stiftelse Havsbris;Köksrenovering ;Ludmila Ohlsson;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1613;2023-02-15;11:00;23:00;0;Stiftelse Havsbris;Köksrenovering ;Ludmila Ohlsson;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1613;2023-02-16;11:00;23:00;0;Stiftelse Havsbris;Köksrenovering ;Ludmila Ohlsson;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1613;2023-02-17;11:00;23:00;0;Stiftelse Havsbris;Köksrenovering ;Ludmila Ohlsson;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1606;2023-02-10;17:00;23:00;2500;Icke medlem;Födelsedagsfest;Bjarne ;Ringström;bjarne.ringstrom@gmail.com;0735096548
1609;2023-02-18;11:00;23:00;1800;Medlem;Dop;Andreas;Rockenson;rockenson254@msn.com;0737031968
1575;2023-02-19;11:00;23:00;0;Medlem;SDB Vinterfest;Anita;Linde;linde.domsten@gmail.com;0725442267
1625;2023-02-22;11:00;17:00;0;Stiftelse Havsbris;Köksrenovering;Ludmila;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1625;2023-02-23;11:00;17:00;0;Stiftelse Havsbris;Köksrenovering;Ludmila;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1625;2023-02-24;11:00;17:00;0;Stiftelse Havsbris;Köksrenovering;Ludmila;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1625;2023-02-27;11:00;17:00;0;Stiftelse Havsbris;Köksrenovering;Ludmila;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1625;2023-02-28;11:00;17:00;0;Stiftelse Havsbris;Köksrenovering;Ludmila;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1627;2023-03-02;11:00;18:00;700;Medlem;Möte;Jonny;Hult;jonny.hult@gmail.com;0709366755
1628;2023-03-02;18:00;20:00;0;DBK;Arbetsmöte;Lars;Sjöstedt;lassesjostedt11@gmail.com;708549585
1579;2023-03-06;17:00;22:00;0;DIK;Vinprovning;Ann-Mari;Svedin;Annmari.svedin@telia.com;04292882
1634;2023-03-07;14:00;16:00;0;DBF;Bokbuss;Ludmila;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1630;2023-03-07;19:00;21:00;0;DIK;Styrelsemöte;Erik;Gustafsson;erik_gustafsson@telia.com;0705672013
1620;2023-03-08;17:00;21:00;0;DBF;Styrelsen ;Ludmila;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1622;2023-03-16;11:00;22:00;1300;Icke medlem;Lunch efter begravning ;Anders;Bernhoff;Anders.bernhoff@gmail.com;0735-331412
1601;2023-03-17;16:00;23:00;0;DBK;Styrelsemiddag;Jonas;Langner;Jonas.langner@telia.com;0703167534
1587;2023-03-18;11:00;22:00;1800;Medlem;90-årsfest;Ingvar;Lideflo;lideflo.ingvar@gmail.com;070-679 29 82
1621;2023-03-22;17:00;21:00;0;Stiftelse Havsbris;Styrelse ;Ludmila;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1642;2023-03-30;18:00;20:00;0;DBK;arbetsmöte i DBK;Lars;Sjöstedt;lassesjostedt11@gmail.com;0708549585
1600;2023-04-01;11:00;23:00;1800;Medlem;släktkalas;Göran ;Artman;goran.artman@gmail.com;0708235327
1602;2023-04-03;19:00;21:00;0;DBK;Styrelsemöte ;Jan-Olov ;Sundbergh ;Jan-Olov.Sundbergh@telia.com;073-0699117
1637;2023-04-13;16:00;22:00;400;Medlem;Månadsmöte Lions;Ingalisa;Philip;philippa.ik@telia.com;0762066595
1638;2023-04-14;11:00;23:00;1800;Medlem;Kalas;Carl;Järnum;carl@jarnkonstruktioner.se;0707537014
1626;2023-04-15;11:00;23:00;1800;Medlem;60års fest;Mikael;Bjerler;bjerlervvs@gmail.com;0722493300
1580;2023-04-17;17:00;22:00;0;DIK;Vinprovningen ;Annmari ;Svedin;Annmari.svedin@telia.com;04292882
1574;2023-04-22;11:00;23:00;1800;Medlem;Födelsedagsfwdt;Elin;Ax;Elin.ax@live.se;0706032658
1636;2023-04-23;11:00;13:00;0;DBF;Välgörenhetsdans;Ludmila;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1657;2023-04-25;13:00;15:00;0;DIK;Möte:DIK bokningssystem: bastu, tennis …;Ludmila;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1654;2023-04-25;18:00;22:00;0;DBK;Medlemsträff;Göran;Artman;goran.artman@gmail.com;0708235327
1588;2023-04-29;11:00;23:00;1800;Medlem;Fest;Anita;Flink Elmfors;Flinkfors@gmail.com;0702206412
1427;2023-04-30;11:00;23:00;0;Stiftelse Havsbris;Reserverade dagar 2023;Ludmila;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1614;2023-05-01;11:00;16:00;0;DBK;Medlemsträff;Göran ;Artman;goran.artman@gmail.com;0708235327
1648;2023-05-03;16:00;22:00;0;DIK;Matlagning ;Mikael;Halling;Info.halling@telia.com;0730702211
1656;2023-05-05;11:00;23:00;1800;Medlem;Födelsedagsfest;Per-Inge;Krafman;per-inge@krafman.se;0702188899
1607;2023-05-06;11:00;23:00;1800;Medlem;Konfirmation;Catja;Öhlin;catja1142@gmail.com;0702062655
1666;2023-05-09;18:00;20:00;0;DIK;Styrelsemöte;Erik;Gustafsson;erik_gustafsson@telia.com;0705672013
1647;2023-05-10;17:00;21:00;0;DBF;Domstensträffar ;Ludmila;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1653;2023-05-12;11:00;23:00;3000;Icke medlem;Födelsedagsfest ;Philip ;Olsson ;Philipolsson90@gmail.com;0708601143
1511;2023-05-13;11:00;23:00;3000;Icke medlem;40-års kalas ;Emelie ;Rehnström ;Emelierehnstrom83@gmail.com;0735391331
1649;2023-05-15;11:00;18:00;700;Medlem;Möte;Jonny;Hult;jonny.hult@gmail.com;0709366755
1507;2023-05-20;11:00;23:00;1800;Medlem;50-årsfest ;Hilda ;Frankki ;Hilda.frankki@outlook.com;0706100481
1651;2023-05-22;17:00;21:00;0;DBF;Styrelse ;Ludmila;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1640;2023-05-24;17:00;20:00;0;Stiftelse Havsbris;Stiftelse Styrelse;Ludmila;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1584;2023-05-27;11:00;23:00;1800;Medlem;60 års kalas;Anne;Tengblad;Anne.tengblad@telia.com;0702800657
1646;2023-05-29;18:00;21:00;0;Medlem;Stämma med Vipans samfällighet;Mikael;Skoog;Mikael.skoog@downtownadvisors.se;0720-505020
1665;2023-05-31;18:00;20:00;0;DBK;Infoträff;Jan-Olov;Sundbergh ;jan-olov.sundbergh@telia.com;073-0699117
1650;2023-06-01;11:00;23:00;700;Medlem;Födelsedag;Jonas ;Franzén;chateau.franzen@gmail.com;+46 73-366 33 05
1617;2023-06-02;11:00;23:00;1800;Medlem;Födelsedag ;Jonas;Franzén ;chateau.franzen@gmail.com;0733663305
1643;2023-06-03;11:00;23:00;3000;Icke medlem;Namngivning ;My;Paulsson;mypaulsson95@gmail.com;0700540900
1675;2023-06-05;19:00;22:00;0;DIK;DIK bastumöte;Erik;Gustafsson;erik_gustafsson@telia.com;0705672013
1611;2023-06-08;11:00;23:00;4300;Icke medlem;Student;Camilla;Knobe;cknobefredin@gmail.com;0734-353735
1611;2023-06-09;11:00;23:00;4300;Icke medlem;Student;Camilla;Knobe;cknobefredin@gmail.com;0734-353735
1521;2023-06-10;11:00;23:00;3000;Icke medlem;Examensfest/30 årsfest;Anna Atas;Atas;nilsson-anna@hotmail.com;0704579093
1669;2023-06-11;11:00;16:00;700;Medlem;barnkkalas;Caroline;Blomsten;caroline.blomsten@verahill.se;0702695687
1678;2023-06-13;19:00;23:00;650;Icke medlem;Student;Anne-Maj ;Anderberg;annemajanderbetg@telia.com;070-6203913
1528;2023-06-14;11:00;23:00;1300;Icke medlem;Student;Anne-Maj ;Anderberg;annemajanderberg@telia.com;070-6203913
1623;2023-06-17;11:00;23:00;1800;Medlem;Födelsedagskalas ;Berit;Fält;berit_falth@hotmail.com;0736514779
1658;2023-06-18;11:00;23:00;1800;Icke medlem;Namngivning/Dop;Caroline ;Janfjord ;Caroline.janfjord@outlook.com;0709239222
1433;2023-06-19;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1433;2023-06-20;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1433;2023-06-21;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1433;2023-06-22;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1433;2023-06-23;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1433;2023-06-26;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1433;2023-06-27;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1433;2023-06-28;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1433;2023-06-29;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1433;2023-06-30;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1433;2023-07-03;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1433;2023-07-04;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1433;2023-07-05;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1433;2023-07-06;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1433;2023-07-07;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1433;2023-07-10;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1433;2023-07-11;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1433;2023-07-12;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1433;2023-07-13;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1433;2023-07-14;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1433;2023-07-17;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1433;2023-07-18;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1433;2023-07-19;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1433;2023-07-20;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1433;2023-07-21;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1433;2023-07-24;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1433;2023-07-25;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1433;2023-07-26;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1433;2023-07-27;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1433;2023-07-28;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1513;2023-07-01;11:00;23:00;1800;Medlem;Konfirmationsmottagning;Martin;Bergman;tillmartinbergman@gmail.com;0733-745928
1534;2023-07-02;11:00;23:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Johnsson;Johnsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1534;2023-07-09;11:00;23:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Johnsson;Johnsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1434;2023-07-08;11:00;21:00;0;DBK;Kulla Cup;Gustaf;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1682;2023-07-15;11:00;19:00;1800;Medlem;Dop;Justus;Winbladh ;paulina.ramel@gmail.com;0709691988
1692;2023-07-21;19:00;23:00;1500;Icke medlem;Bröllops förberedelser;Angelina;Sepúlveda ;armindasepulveda@gmail.com;0730765646
1663;2023-07-22;11:00;23:00;3000;Icke medlem;Bröllop ;Angelina ;Sepulveda;armindasepulveda@gmail.com;0730765646
1680;2023-07-23;11:00;23:00;1000;Medlem;90-årskalas;Berit;Fält;berit_falth@hotmail.com;0736514779
1629;2023-08-11;14:00;23:00;3600;Medlem;Barndop;Kristina ;ter Schiphorst;kristina.ter.schiphorst@gmail.com;070 579 2526
1629;2023-08-12;14:00;23:00;3600;Medlem;Barndop;Kristina ;ter Schiphorst;kristina.ter.schiphorst@gmail.com;070 579 2526
1702;2023-08-17;11:00;23:00;0;DBF;Kräftskiva – dukning;Ludmila;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1676;2023-08-18;11:00;23:00;0;DBF;Kräftskiva;Ludmila;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1697;2023-08-19;11:00;23:00;3000;Icke medlem;Födelsedagsfest ;Stefan;Åberg;S_a@telia.com;+46 73-231 10 78
1703;2023-08-23;18:00;21:00;0;DIK;Årsmöte;Erik;Gustafsson;erik_gustafsson@telia.com;0705672013
1715;2023-08-24;18:00;20:00;0;DIK;Domsten Boys ;Björn ;Linde;bhl.domsten@telia.com;0725-261415
1687;2023-08-25;15:00;23:00;1800;Medlem;Privat tillställning;Marie ;Ahrnstein Peters;Marie.peters@bluewin.ch; 0733996740
1503;2023-08-26;11:00;23:00;0;DBK;Medlemsträff;Göran Artman;Artman;goran.artman@gmail.com;0708235327
1713;2023-08-30;19:00;23:00;650;Icke medlem;Planeringsmöte ;Nina ;Karemo;nina.karemo@svenskakyrkan.se;0724599812
1699;2023-08-31;11:00;17:00;1300;Icke medlem;Planeringsdag ;Nina;Karemo;nina.karemo@svenskakyrkan.se;042 – 16 70 12
1691;2023-09-04;17:00;21:00;0;DIK;Matlagning DIK;Annika ;Andersson;annikaan1@telia.com;0705491288
1661;2023-09-08;11:00;23:00;1800;Medlem;Födelsedags firande;Helena ;Hallbeck;helena.hallbeck@telia.com;0730-247400
1589;2023-09-09;11:00;23:00;1800;Medlem;40-årsfest ;Christina;Engerup;christina.engerup@gmail.com;0703434558
1717;2023-09-10;14:00;20:00;1800;Icke medlem;Barnkalas ;Anna ;Granqvist;annagranqvist@outlook.com;0735004536
1724;2023-09-12;14:00;17:00;0;DBF;Plannering;Ludmila;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1726;2023-09-12;18:00;20:00;0;DIK;Styrelsemöte;Erik;Gustafsson;erik_gustafsson@telia.com;0705672013
1679;2023-09-13;17:00;21:00;0;Stiftelse Havsbris;Styrelse;Ludmila;Ohlsson;Ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1723;2023-09-14;15:00;23:00;1300;Icke medlem;Fest;Sofie;Anderek;sofie.anderek@gmail.com;0727018694
1722;2023-09-15;19:00;23:00;900;Medlem;Förberedelse inför 16/9;Berit ;Fält ;berit_falth@hotmail.com;0736514779
1635;2023-09-16;11:00;23:00;1800;Medlem;Klassträff ( 50 år sedan vi slutade 9:an);Berit;Fält;berit_falth@hotmail.com;0736514779
1688;2023-09-18;18:00;22:00;0;DIK;Domsten Boys planeringsmöte;Björn ;Linde;bhl.domsten@telia.com;0725261425
1704;2023-09-20;17:00;21:00;0;DBF;Styrelse ;Ludmila;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1695;2023-09-23;12:00;23:00;3000;Icke medlem;18 års fest;Sara;Jissbom;Sara.eu@mail.com;0723011661
1727;2023-09-24;11:00;17:00;700;Medlem;Barnkalas;Jan;Roos;jan.roos@fivekitchen.se;0709191946
1701;2023-09-25;17:00;22:00;0;DIK;Vinkurs Hans Nilsson;Ann-Mari;Svedin;annmari.svedin@telia.com;042-92882
1701;2023-10-30;17:00;22:00;0;DIK;Vinkurs Hans Nilsson;Ann-Mari;Svedin;annmari.svedin@telia.com;042-92882
1701;2023-11-27;17:00;22:00;0;DIK;Vinkurs Hans Nilsson;Ann-Mari;Svedin;annmari.svedin@telia.com;042-92882
1674;2023-09-28;11:00;23:00;700;Medlem;SDB Räkfrossa ;Anita;Linde;linde.domsten@gmail.com;0725442267
1700;2023-09-29;11:00;23:00;1800;Medlem;30 års kalas;bennie;andersson;anderssonbennie@gmail.com;0706607474
1673;2023-09-30;11:00;23:00;3000;Icke medlem;50-årsfest;Jonas;Jacobsson Gjörtler;jonas.j.gjortler@me.com;0705-685569
1716;2023-10-05;18:00;22:00;0;DIK;Domsten Boys ;Björn ;Linde;bhl.domsten@telia.com;0725-261415
1542;2023-10-06;11:00;23:00;0;DIK;Domsten Boys;Björn H:son;Linde;bhl.domsten@telia.com;0725-261415
1734;2023-10-07;11:00;14:00;0;Medlem;Domsten Boys ;Björn ;Linde ;bhl.domsten@telia.con;0725261415
1615;2023-10-21;11:00;16:00;0;DBK;Medlemsträff;Göran;Artman;goran.artman@gmail.com;0708235327
1725;2023-10-22;11:00;23:00;1800;Icke medlem;Namngivning;Alexander;Dahlqvist;bo.alexander.dahlqvist@gmail.com;0707535278
1738;2023-10-25;17:00;23:00;0;DBF;Författarafton;Magnus;Eriksson;magnus.domsten@gmail.com;0733400464
1736;2023-10-27;15:00;20:00;0;DIK;Halloween DIK;Christina;Engerup;christina.engerup@gmail.com;0703434558
1659;2023-10-28;11:00;23:00;0;DIK;Vinprovning ;Carina;Viksten;Vikstenc@gmail.com;0723118489
1735;2023-11-04;11:00;16:00;1800;Medlem;Barnkalas ;Susanna;Witting;Susanna.witting@gmail.com;0734263663
1721;2023-11-05;11:00;23:00;1000;Medlem;Namngivningsfest;Sven Ingvar;Nyberg;sveningvarnyberg@gmail.com;0707485309
1730;2023-11-09;17:00;21:00;0;Stiftelse Havsbris;Styrelse ;Ludmila;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1733;2023-11-16;11:00;23:00;0;DIK;Ladies Night;Ludmila;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1706;2023-11-17;11:00;23:00;0;DIK;Ladies Night;Ludmila;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1696;2023-11-19;11:00;23:00;700;Medlem;Barnkalas;Helene;Forsberg ;emelie_monne@hotmail.com;0709880280
1693;2023-11-26;11:00;23:00;700;Medlem;Barnkalas;Helene;Forsberg;emelie_monne@hotmail.com;0709880280
1709;2023-12-07;15:00;22:00;700;Medlem;Jul avslutning Loge. ;Ann;Halling;info.halling@telia.com;0730702211
1729;2023-12-09;11:00;23:00;3000;Icke medlem;40-års bröllopsdag;Karin;Situm;karinsitum@hotmail.se;0709677071
1551;2023-12-26;11:00;21:00;700;Medlem;Familjefest;Jan-Olov ;Sundbergh ;Jan-Olov.Sundbergh@telia.com;073-0699117
1689;2024-02-11;11:00;23:00;0;Medlem;SDB VINTERFEST;Anita;Linde;Linde.domsten@gmail.com;0725442267
1732;2024-04-30;11:00;23:00;0;Stiftelse Havsbris;Reserverade dagar;Ludmila;Ohlsson;ludmila.ohlsson@gmail.com;0730435789
1710;2024-05-01;11:00;15:00;0;DBK;Medlemsträff;Göran;Artman;goran.artman@gmail.com;0708235327
1530;2024-06-05;11:00;23:00;4500;Icke medlem;Student;Magnus;Johnson;Magnus.johnson3@icloud.com;0705-383700
1530;2024-06-06;11:00;23:00;4500;Icke medlem;Student;Magnus;Johnson;Magnus.johnson3@icloud.com;0705-383700
1530;2024-06-07;11:00;23:00;4500;Icke medlem;Student;Magnus;Johnson;Magnus.johnson3@icloud.com;0705-383700
1532;2024-06-17;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Jonsson;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1532;2024-06-18;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Jonsson;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1532;2024-06-19;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Jonsson;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1532;2024-06-20;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Jonsson;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1532;2024-06-21;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Jonsson;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1532;2024-06-24;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Jonsson;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1532;2024-06-25;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Jonsson;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1532;2024-06-26;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Jonsson;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1532;2024-06-27;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Jonsson;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1532;2024-06-28;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Jonsson;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1532;2024-07-01;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Jonsson;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1532;2024-07-02;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Jonsson;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1532;2024-07-03;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Jonsson;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1532;2024-07-04;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Jonsson;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1532;2024-07-05;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Jonsson;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1532;2024-07-08;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Jonsson;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1532;2024-07-09;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Jonsson;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1532;2024-07-10;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Jonsson;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1532;2024-07-11;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Jonsson;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1532;2024-07-12;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Jonsson;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1532;2024-07-15;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Jonsson;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1532;2024-07-16;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Jonsson;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1532;2024-07-17;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Jonsson;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1532;2024-07-18;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Jonsson;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1532;2024-07-19;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Jonsson;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1532;2024-07-22;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Jonsson;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1532;2024-07-23;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Jonsson;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1532;2024-07-24;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Jonsson;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1532;2024-07-25;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Jonsson;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1532;2024-07-26;11:00;17:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Jonsson;Jonsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1686;2024-06-28;19:00;23:00;1500;Icke medlem;Bröllop;Hanna;Holmqvist;hanna@famholmqvist.se;0734171280
1685;2024-06-29;11:00;23:00;3000;Icke medlem;Bröllop;Hanna;Holmqvist;hanna@famholmqvist.se;0734171280
1533;2024-07-06;11:00;23:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Johnsson;Johnsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1533;2024-07-07;11:00;23:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Johnsson;Johnsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1533;2024-07-13;11:00;23:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Johnsson;Johnsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1533;2024-07-14;11:00;23:00;0;DBK;Seglarskolan;Gustaf Johnsson;Johnsson;gustafjohnson14@gmail.com;04291072
1711;2024-08-31;11:00;23:00;0;DBK;Medlemsträff;Göran;Artman;goran.artman@gmail.com;0708235327
1712;2024-10-12;11:00;15:00;0;DBK;Medlemsträff;Göran;Artman;goran.artman@gmail.com;0708235327
1719;2024-12-26;11:00;21:00;1000;Medlem;Familjefest;Jan-Olov;Sundbergh ;jan-olov.sundbergh@telia.com;0730699117
1731;2025-05-01;11:00;23:00;0;DBK;Medlemsträff;Göran;Artman;goran.artman@gmail.com;‭070-823 53 27‬
1731;2025-08-30;11:00;23:00;0;DBK;Medlemsträff;Göran;Artman;goran.artman@gmail.com;‭070-823 53 27‬
1684;2025-06-04;19:00;23:00;1300;Icke medlem;Studenten ;Anne-Maj ;Anderberg;annemajanderberg@telia.com;0706203913
1683;2025-06-05;11:00;23:00;1300;Icke medlem;Student;Anne-Maj ;Anderberg;annemajanderberg@telia.com;0706203913