Grollegrund

Naturreservatet ligger i Öresund utanför Domsten vid sundets norra del. Området har ett myllrande djurliv och den artrikaste algfloran i Öresund. Naturreservatet bildades 2012 i syfte att skydda och bevara områdets värdefulla miljöer, som är reproduktionslokaler för många fiskarter.

Läs mer