Domsten och Gråläge

två grannbyar utmed Öresund mittemellan Helsingborg och Höganäs.
Koordinater: 56°7′12″N 12°36′18″Ö
Domsten är ett gammalt fiskeläge, där det förutom fiske även bedrivits skeppsbyggeri och sjöfart. Ortnamnet nämns för första gången 1575 i samband med att sten skeppades ut från ”Dompsthenen till Krogen”, alltså till byggandet av Kronborgs Slott i Helsingör. Boplatser från äldre stenålder och gravar från bronsåldern vittnar dock om en betydligt äldre bosättning.
Gråläge är också ett gammalt fiskeläge, men ursprungligen, enligt äldre kartor, med ett något sydligare läge än dagens. Pesten, som drabbade de båda byarna 1711, utplånade nämligen nästan helt Gråläges befolkning och byn brändes ner av rädsla för att annars sprida smittan. Byn återuppstod emellertid några år senare, men då på sin nuvarande plats strax norr om Domsten.
Idag har byarna omkring 700 invånare och en villabebyggelse som ligger mellan Sundet och Landborgen, den speciella landformation, som sträcker sig från Domsten i norr till Ramlösa söder om Helsingborg.