Bybastu

Sedan flera år tillbaka har en ”bastugrupp” bestående av Erik Gustafsson, Bygatan 66, Lasse Rosenqvist, Lärkstigen 22, Fredrik Hörberg, Bygatan 56, Gert Lindell, Södra Stranden 38 och Göran Artman, Södra Stranden 36 arbetat med att förverkliga en bybastu för hela byn. Den ska ligga intill havet och vid en brygga och ersätta den gamla som låg i hamnen. Tanken är att den ska fungera som en samlingspunkt på liknande sätt som Havsbris gör för byborna både i Domsten och Gråläge.
Platsen man valt är vid Norra Bryggan. Samtal har förts med kommunen, ritningar har tagits fram och nu finns ett klart bygglov. Hittills har bidrag erhållits från de två föreningarna DBF och DIK på sammanlagt 75.000 kronor samt från kommunen på 200.000 kronor.
Den 9 november 2017 höll gruppen en presentation i Havsbris och berättade hur långt arbetet hittills hade kommit. De presenterade också situationsplan och bygglovsritning med plan och fasader samt kalkyler.
Det återstår en hel del arbete innan byggnaden kan förverkligas. Fortfarande saknas tillräckligt med finansiella medel och bastugruppen kommer därför att utökas med ett antal intresserade och idérika personer för att gå vidare med att söka bidrag, sponsorer och enskilda insatser. Målet är att ett medlemskap inte ska kosta mer än 5 000 kronor per hushåll och vara en engångsinsats. För att sedan klara driften är ambitionen att varje medlemshushåll betalar en årsavgift på ca 400 kronor.