Bojarna

De tre bojarna runt flaggstången vid södra bryggan härrör från ett ubåtshinder i Sundet, som placerades ut den 10 juni 1940. Tyskarna hade då ockuperat Danmark och krävde, i en känslig överenskommelse med det neutrala Sverige, att få ”säkra” Sundet från främst brittiska ubåtar.
Hindret utgjordes av tre parallella nät av 10 mm tjock stålwire med maskor på 4 meter, nedtill förankrat med tallriksankare och upptill anslutet till 1500 bojar. Nätet sträckte sig över hela den 7 kilometer breda passagen mellan Hornbaek i Danmark till Viken i Sverige med undantag av en öppning på 300 meter utanför hamnpiren i Viken.
Några av dessa bojar flöt iland i Domsten 1943 och kom bland annat att användas som ”staket” mellan två sommarstugor innan de efter några år hamnade runt flaggstången vid södra bryggan. Numera tjänar de främst som förankring för det flaggspel som hissas vid högtidliga tillfällen. Läs mer om bojarna i bytidningen Vi på Domsten och Gråläge 2013.