Bastu

Bastu

DET ÄR EN BIT KVAR! Efter vårens anmälningsomgång till en bybastu vid Norra bryggan fick vi en fantastisk respons från framförallt nya hushåll. En ökning med 35 % och hushållen är väl fördelade från söder till norr. Nu ger vi möjlighet till alla andra att anmäla sitt intresse. Vi har en bit kvar innan vi når full finansiering.
Ritningar och mer information
Anmälan om medlemskap i DIKs Bastugrupp

Bastu Prislista

Bastu Styrelse

Kontakt

Bastu Öppentider

Bastu akademi

DET ÄR EN BIT KVAR! Efter vårens anmälningsomgång till en bybastu vid Norra bryggan fick vi en fantastisk respons från framförallt nya hushåll. En ökning med 35 % och hushållen är väl fördelade från söder till norr. Nu ger vi möjlighet till alla andra att anmäla sitt intresse. Vi har en bit kvar innan vi når full finansiering.
Ritningar och mer information
Anmälan om medlemskap i DIKs Bastugrupp

Jag/vi vill gärna vara med i DIKs bastugrupp och satsar följande belopp: 4000 kr (årsavgift 500-600kr), 6000 kr (årsavgift 300-400 kr), 10 000 kr (ingen årsavgift i 12 år):

4 000

6 000

10 000