Bastu

Pågående

Domstens Idrottsklubb DIK driver frågan om att bygga en bastu vid Norra bryggan. Mer information kommer.