Idrottsklubben

Idrottsklubben (DIK) har som grundidé att organisera aktiviteter för motion och hälsa samt främja olika former för god samvaro bland medlemmarna. Barn och ungdom ska ägnas största intresse, men även föräldrar och övriga vuxna i Domsten och Gråläge skall aktiveras. DIK strävar efter ett gott samarbete med byns övriga föreningar, för att på bästa sätt ta tillvara olika intressen och önskemål.

Du är väl medlem i DIK? Det kostar bara 150kr/familj/år och beloppet kan sättas in på bankgiro 493-4105. Var noga med att ange namn och adress.

Styrelse
Ordförande                       Erik Gustafsson                      0705-67 20 13
Kassör                                Ann-Mari Svedin                   042-928 82
Ledamot                            Madeleine Nilzon                   0703-66 90 20
Ledamot                            Lisa Ohlander                         0767-68 24 81
Ledamot                            Ulrika Görefält                        0708-27 05 53
Ledamot                            Ninni Lindertz                        0734-27 32 52
Ledamot                            Jenny Stendahl                       0723-09 43 14
Ledamot                            Fredrik Hörberg                     0708-76 33 26
Ledamot                            Carina Persson                       0732-31 11 06

Stadgar

Aktiviteter
Sommartennis                Ann-Mari Svedin                    042-928 82
Tennisskola                     Se separat kallelse
Innebandy, H-hallen     Erik Gustafsson                      0705-67 20 13
Matlagningskurs            Ann-Mari Svedin                    042-928 82
Boule
Vinkurs                            Ann-Mari Svedin                    042-928 82

Löpande under året håller DIK också i olika arrangemang för att skapa gemenskap och trevligt umgänge, t ex grillaftnar, vinprovning, matlagning, biokvällar, bordtennis, luciafirande och temakvällar.

2018
Höstbrev   Vårbrev
2017
Höstbrev   Vårbrev
2016
Höstbrev   Vårbrev
2015
Höstbrev   Vårbrev
2014
Höstbrev   Vårbrev

Årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokoll DIK 2018-08-22
Årsmötesprotokoll DIK 2017-08-24
Årsmötesprotokoll DIK 2016-08-25
Årsmötesprotokoll DIK 2015-08-26
Årsmötesprotokoll DIK 2014-08-27
Årsmötesprotokoll DIK 2013-08-29

Verksamhetsberättelser
Verksamhetsberättelse 2017-2018
Verksamhetsberättelse 2016-2017
Verksamhetsberättelse 2015-2016
Verksamhetsberättelse 2014-2015
Verksamhetsberättelse 2013-2014
Verksamhetsberättelse 2012-2013

Ekonomi
2017-2018 2016-2017  2015-2016  2014-2015  2013-2014  2012-2013

Revisionsrapporter
2016-2017  2017-2018

Tillägg till revisionsrapport
2017-2018

Styrelseprotokoll
2018
Styrelsemöte protokoll DIK 2019-01-23
Styrelsemöte protokoll DIK 2018-10-11
Styrelsemöte protokoll DIK 2018-09-04
Styrelsemöte protokoll DIK 2018-08-14
Styrelsemöte protokoll DIK 2018-05-23
Styrelsemöte protokoll DIK 2018-03-14
2017
Styrelsemöte protokoll DIK 2017-09-19
Styrelsemöte protokoll DIK 2017-05-29
Styrelsemöte protokoll DIK 2017-03-29
Styrelsemöte protokoll DIK 2017-01-25
2016
Styrelsemöte protokoll DIK 2016-11-30
Styrelsemöte protokoll DIK 2016-09-14
Styrelsemöte protokoll DIK 2016-08-17
Styrelsemöte protokoll DIK 2016-05-23
Styrelsemöte protokoll DIK 2016-03-30
Styrelsemöte protokoll DIK 2016-01-27
2015
Styrelsemöte protokoll DIK 2015-10-21
Styrelsemöte protokoll DIK 2015-09-15
Styrelsemöte protokoll DIK 2015-08-12
Styrelsemöte protokoll DIK 2015-05-06
Styrelsemöte protokoll DIK 2015-01-27
2014
Styrelsemöte protokoll DIK 2014-11-19
Styrelsemöte protokoll DIK 2014-08-19
Styrelsemöte protokoll DIK 2014-05-06
Styrelsemöte protokoll DIK 2014-02-25
2013
Styrelsemöte protokoll DIK 2013-10-16
Styrelsemöte protokoll DIK 2013-09-11
Styrelsemöte protokoll DIK 2013-05-07
Styrelsemöte protokoll DIK 2013-02-05