XXX Read more

Omfattningen av skadegörelsen i det drabbade huset vet han inte än.– Vi ska in och besiktiga skadorna. Just nu handlar det om att säkra i det korta perspektivet, sen får vi fundera hur vi ska gör i ett längre perspektiv, säger Mikael Larsson.

Lite senare på tisdagsförmiddagen blir det gladare besked. Alla fönsterrutor som blåsts ut från två grannfastigheter kommer att bli utbytta under dagen.– Vi har glasmästare igång som skär till rutorna och kommer hit på löpande band, säger Höganäshems vd Jesper Månsson.

Omfattningen av skadegörelsen i det drabbade huset vet han inte än.– Vi ska in och besiktiga skadorna. Just nu handlar det om att säkra i det korta perspektivet, sen får vi fundera hur vi ska gör i ett längre perspektiv, säger Mikael Larsson.Lite senare på tisdagsförmiddagen blir det gladare besked. Alla fönsterrutor som blåsts ut från två grannfastigheter kommer att bli utbytta under dagen.– Vi har glasmästare igång som skär till rutorna och kommer hit på löpande band, säger Höganäshems vd Jesper Månsson.Omfattningen av skadegörelsen i det drabbade huset vet han inte än.– Vi ska in och besiktiga skadorna. Just nu handlar det om att säkra i det korta perspektivet, sen får vi fundera hur vi ska gör i ett längre perspektiv, säger Mikael Larsson.Lite senare på tisdagsförmiddagen blir det gladare besked. Alla fönsterrutor som blåsts ut från två grannfastigheter kommer att bli utbytta under dagen.– Vi har glasmästare igång som skär till rutorna och kommer hit på löpande band, säger Höganäshems vd Jesper Månsson.