Vresrosorna

Under januari och februari
kommer stadsbyggnadsförvaltningen att fortsätta sitt arbete med att ta bort besvärande bestånd av vresrosor. På bilden är de aktuella områdena markerade och de ligger strax väster om Tuves väg. Läs mer här.